De 7 kendetegn ved god dialog

Skab højere effektivitet gennem dialog. Her er 7 spørgsmål, som du kan arbejde med, når du vil undersøge om den interne dialog er god nok i din organisation

/ Af Lene Juel Jensen, chefkonsulent og underviser ved AttractorKurser.

Mangler du indblik i, hvorvidt din virksomhed har brug for en bedre dialogisk tilgang? Eller savnerdu et værktøj til løbende at undersøge, om jeres tiltag for at fremme dialogen virker?

Du får her en tjekliste med 7 spørgsmål til koordinering og kommunikation: Med gode og reflekterede svar på spørgsmålene kan der skabes en stor effekt på produktivitet og arbejdsglæde i organisationen.

Kør selv listen i gennem og/eller lad dine medarbejdere udfylde den, så du kan se, hvor der er mangler i kommunikation og samarbejde.

Tjek, om man i din virksomhed opfylder alle 7 punkter.

De 7 kendetegn ved god dialog og kommunikation

 1. Hyppig kommunikation
  - Hvor ofte kommunikeres der i gruppen om de arbejdsprocesser, der er i fokus?
  - Kommunikeres der ofte nok til, at medarbejdere oplever, at de får den nødvendige information??
  - Kommunikeres der for ofte, så det forstyrrer arbejdet og driften?

 2. Rettidig kommunikation
  - Kommunikeres vigtige informationer om fokuspunkterne rettidigt mellem gruppens/organisationens medlemmer?
  - Får de informationen for sent eller tidligt til at reagere rettidigt?

 3. Præcis kommunikation
  - Er medlemmerne i gruppen i stand til at kommunikere præcist om de emner, der er i fokus?
  - Er kommunikationen og informationen mellem dem korrekt eller faktuelt forkert?

 4. Løsningsfokuseret kommunikation
  - Er dialogen i gruppen optaget af at finde løsninger på de problemer, der opstår?
  - Giver medlemmerne hinanden skylden, eller arbejder de sammen om at løse problemerne?

 5. Fælles mål
  - Har gruppens medlemmer fælles målsætninger?
  - Er målsætningen for den enkelte fokuseret på egen afdeling/formål eller arbejder medarbejderne orienteret mod problemløsning på tværs af afdelinger/funktioner?

 6. Fælles viden
  - Har medlemmerne i gruppen viden om, hvilket arbejde de andre medlemmer udfører, og hvad der er vigtigt for dem?
  - Forstår de, hvilken betydning deres eget arbejde har for andres evne til at udføre/løse opgaver?

 7. Gensidig respekt
  - Respekterer medlemmerne hinandens bidrag og ligeværdighed i forhold til gruppens arbejde med processen i fokus?
  - Oplever den enkelte medarbejder/faggruppe at blive ”set ned på”?
  - Har medarbejderne lyst til at arbejde og kommunikere med andre på tværs af ”status” og fag?

Svarene på de 7 spørgsmål giver dig indsigt i organsiationen eller gruppens oplevelse af dialog og kommunikation. Samtidig kan det fungere som ramme for fremtidige indsatser, hvor medarbejderne involveres og engageres i mulige løsninger af de udfordringer, der er blevet tydelige af svarene på de 7 spørgsmål.

Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på styrkepunkterne i svarene. Gør mere af det der virker og tal evt. om det der virker på et område kan overføres til et andet.

Finder du områder, der har brug for optimering, kan du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med at fremme dialogen og skabe højere effektivitet i din virksomhed.