3 ting ledere skal lykkes med

Vil du gerne lykkes som leder? Så start med at omsætte den viden der er til rådighed i din praksis. Her er 3 bud, som forskning har vist, kan gøre en forskel i din organisation.

/Af Lars Munch Svendsen, konsulent og Business Manager ved AttractorKurser

Forskning i ledelse og organisationspsykologi er gennem de seneste år nået frem til en række velunderbyggede svar på, hvad god ledelse er, og hvordan man lykkes som leder. Svarene er egentlig ikke så overraskende.

Det handler om:

  1. At skabe motivation
  2. At bygge på styrkerne
  3. At give frihed under ansvar 

1. Motivation

Traditionelt har organisationer arbejdet med ydre faktorer som løn, bonus, forfremmelser og lignende for at skabe motivation. Forskningen viser, at det har en positiv effekt, når det handler om relativt enkle arbejdsopgaver, men også at det oftest virker mod hensigten, når opgaverne bliver mere komplekse. Som i dagens arbejdsliv, hvor medarbejderne i de fleste tilfælde er højt specialiserede og veluddannede og løser opgaver, der langt fra kan beskrives som enkle. Her er det i stedet den indre motivation, der skal fremmes. Det er faktorer som meningsfuldhed, arbejdsglæde og lyst til at gøre en forskel, der fremmer præstationsevnen og gør, at medarbejderne har mindre sygefravær, har lyst til at samarbejde og tager mere ansvar.

2. Styrker

Nogle ledere har en opfattelse af, at det der skaber størst effekt er at udvikle medarbejdere på de punkter, hvor de er svagest. I en dialog om styrker og svagheder er der en tilbøjelighed til, at man bruger mest tid på at tale om svaghederne og om, hvordan man kan rette op på dem. Forskningen viser derimod, at mennesker har størst potentiale for at udvikle sig, hvis man bygger på det de faktisk allerede har evner og kompetencer indenfor. I stedet for at rette op på den enkeltes fejl og mangler bør ledelsesopgaven derfor i højere grad bestå af at sammensætte team og tilrettelægge opgaver, så den enkeltes styrker bliver bragt mest muligt i spil.

3. Ansvar

Der en klassisk og meget udbredt forståelse af, at ledelse består i at ”lede og fordele arbejdet”. Det er på den ene side ikke helt forkert, men heller ikke dækkende for det, der skal til for at opnå de bedste resultater. En af de afgørende faktorer, for om medarbejderne er motiverede, påtager sig ansvar og er dedikerede til opgaven, er nemlig autonomi - oplevelsen af at man har en vis frihed til selv at træffe valg, prioritere og løse opgaver. Autonomi er også kendt som at give frihed under ansvar; at man som leder tør at slippe kontrollen og organisere arbejdet således at medarbejderne får et råderum og et ansvar, så de selvstændigt kan løse opgaverne.

Det kræver naturligvis, at man som leder arbejder med at udvikle og træne de kompetencer, der er centrale for at udøve god ledelse, samt at man får kvalificeret feedback på sin ledelsesudøvelse.

 

Har du lyst til at vide mere om, hvad god ledelse er, og hvordan du kan udvikle din praksis, kan du sammen med andre erfarne og dygtige ledere udforske det yderligere på lederuddannelsen Professionel ledelse. Her får du både træning og feedback i et intensivt læringsfællesskab