Løsningsfokuseret Coaching: Noget om løsninger

Med udgangspunkt i Peter Szabos bog "Løsningsfokuseret Coaching" undersøger vi her, hvad der egentlig menes med begrebet "løsningsfokuseret".

/ Af Henrik Isaksen, chefkonsulent og underviser hos AttractorKurser

Hos AttractorKurser er vi for øjeblikket meget optaget af begreberne "løsning", "effektivitet" og "resultat" i forhold til coaching og den hjælpende samtale. Til vores årlige coachkonference (Coaching Lab) får vi i år besøg af Peter Szabo, som er internationalt anerkendt som en af hovedkræfterne bag ”Løsningsfokuseret Coaching.” Det er vi selvfølgelig glade for, og vi glæder os til at høre nye tanker om denne type coaching og til sammen med jer at gå i dialog med Peter Szabo.

Refleksion

Men Szabos forestående besøg har også sat en masse tanker i gang.

For hvad betyder det at være løsningsfokuseret i coaching og eventuelt den organisatoriske samtale? Og hvordan ville ikke-løsningsfokuseret coaching se ud? Måske kunne vi påstå, at enhver coaching er løsningsfokuseret, men at tilgangen og forståelsen af samtalen kan være forskellig med tilhørende variationer i teknikker og redskaber. Så på den måde er eksistentiel, systemisk, kognitiv og filosofisk-coaching også løsningsfokuseret men ud fra forskellige forståelser. Og netop disse forskellige forståelser gør måske en forskel? For både djævlen og skønheden gemmer sig i detaljen.

Måske er det vigtigt at reflektere over, hvordan vi forstår ordet/begrebet løsning? Måske bliver det afgørende i forhold til vores praksis, og hvordan vi forsøger at hjælpe og løse problemer i samtalen med vores fokusperson. I mange samtaler og organisationer er ordet løsning stærkt forbundet med et tydeligt resultat, som leverer effektivitet og handling. Ofte er der en forståelse af, at man kun kan tale om en løsning, hvis coachingen ender ud i et slags produkt. Dette er vel forståeligt og måske forventeligt, men det gør noget ved samtalen, hvis vi og/eller fokuspersonen har denne forventning.

Ordet løsning kunne også pege i retning af at frigive eller erstatte tanker/forståelser hos fokuspersonen; eller man kunne tale om at forløse eller afløse problemet. Og hvis vi har denne forståelse af vores ”løsningsfokus” i coaching, så kalder det måske på en helt anden måde at være til stede på og en helt anden type af spørgsmål. Og måske skal vi som coaches kunne være til stede i begge forståelser af begrebet løsning for at kunne respondere mest hjælpsomt for fokuspersonen.

Munke-praksis som begrebsforklaring

I forbindelse med disse refleksioner kom jeg til at tænke på den østlige munke-praksis som et godt billede på, hvordan vi kan arbejde med og forstå løsningsfokus. Her er der nemlig også en dualisme mellem drivkraft (produkt) og kunsten at ”kunne give slip”. Når kommende nye munke møder op foran klosterets dør, har de et inderligt og klart ønske om at opnå oplysning. De har altså et mål og et produkt for øje, som de selvfølgelig også har nogle forventninger til. De har måske en ide om, hvad oplysning er, hvordan det føles og hvilke gevinster det kan give. Dette løsningsfokus og drivkraft er, hvad der har drevet de kommende munke hen til klosterets dør. Og derfor er den nødvendig og naturlig.

Men.

Når først munkene så kommer ind i klosteret og starter deres praksis frem mod oplysning, så er det den selvsamme drivkraft (løsningsfokus), der står i vejen for deres oplysning. Deres praksis kommer i mange år herefter til at handle om at give slip på resultatet og ideen om at nå et særligt sted hen. Først når de gør dette, opnår de, paradoksalt nok, oplysning.

Måske kommer vores fokuspersoner også til coaching ud fra en drivkraft og ønske om løsning og resultat. Og måske er det netop denne forståelse, som står i vejen for, at de når deres mål. Og måske kan det være vores opgave at forløse og erstatte denne forståelse i samtalen.

Ønsker du at lære mere om coachingpraksis eller at deltage i vores årlige coachkonference, Coaching Lab, kan du finde mere information om dette og meget mere her.