Skræddersyet læringsforløb

Når jeres afdeling eller organisation har brug for lærings- og kompetenceløft som svar på en helt konkret udfordring i organisationen, så er et skræddersyet forløb et oplagt valg.


Mens vores ’plug-and-play’ kurser er vores egne kurser og uddannelser afholdt hos jer, så er vores tilpassede læringsforløb en oplagt mulighed for jer, som har behov for mere skræddersyet læring og kompetenceløft. Vores skræddersyede læringsforløb tager ofte afsæt i en specifik udfordring eller en vision for fremtiden, der gør, at medarbejdere og ledere skal klædes bedre på til at løse nye opgaver i organisationen.

Kursus i kombination

Det kan fx være jobcentermedarbejdere, som skal blive i stand til at føre mere ’bemyndigende’ samtaler med borgerne. Det kræver dels træning i teknikker, der kendes fra coaching, og det kræver dels hjælp fra konsulenter, der kender jobcentermedarbejdernes rammebetingelser og det handlerum, der udstikkes fra politisk hold. Vi kan levere begge dele.

Det kan også være private virksomheder som Siemens, der ønsker at styrke ledernes dialogiske færdigheder. Her tager vi det bedste fra styrkebaseret ledelse og kombinerer det med business coaching i én samlet undervisningspakke koblet til kundens dagligdag. 

Kontakt os endelig, uanset om I har et konkret kursus i tankerne, som I ønsker tilpasset, eller om I har en strategisk udfordring, men mangler komptencerne til designe og gennemføre det målrettede læringsforløb.