Organisationsudvikling

At lade os hjælpe med organisationsudvikling er en investering i både ledere og medarbejdere. Gennem længerevarende og holdbare forløb hjælper vi med at sikre blivende forandringer og forbedringer.


De fleste organisationer arbejder målrettet med at blive bedre til det, de gør. Én af de mest effektive og langsigtede tiltag er at investere i ledere og medarbejdere. Når et kursus ikke er nok, bistår vi med egentlig organisationsudvikling – ofte over flere år for at sikre blivende effekt.

Som ét af Nordeuropas største konsulenthuse inden for organisationsudvikling, ledelse og HR-udfordringer har vi trænet over 1.000 ledere og analyseret besvarelser fra mere end en million medarbejdere i løbet af de seneste år. Derfor ved vi, hvad der virker, når det kommer til organisationsudvikling.

Samtidig trækker vi på konsulenter og sektoreksperter inden for alle væsentlige felter, som er med til at sikre, at vi når i mål med at udvikle din organisation. Her får du et par eksempler:

1. Jeres ambition: 

 • I ønsker at træne medarbejdere i en ny organiseringsform, for eksempel selvstyrende teams og vil samtidig gerne vide, om I er på rette vej.

Vores løsningsforslag:

 • Fælles undervisningsdage i teambaserede organisationer
 • Særskilt spor for teamledere/koordinatorer
 • Kvartalsvise ’pulsmålinger’ som viser fremdrift og udfordringer

2. Jeres ambition:

Den årlige HR-måling viser, at det er de samme afdelinger, der kæmper med dårlig trivsel. Jeres hidtidige tiltag bærer ikke frugt. Noget må gøres.

Vores løsningsforslag:

 • En anden eller supplerende spørgeramme udvikles med vores eksperter i måling
 • Træning i den styrkebaserede (AI) tilgang til ledelse og teamsamarbejde
 • Supervision af afdelingsmøder (og sparring)
 • Ny plan for opfølgningsmøder på trivselsmålinger. Det kædes sammen med et mere konstruktivt format for MU-samtaler

3. Jeres ambition:

I oplever tydeligere end før, at god ledelse er et konkurrenceparameter. Derfor vil I have et bredt, tvær-nordisk toplederforløb, som samtidig fungerer som organisationsudvikling.

Vores løsningsforslag:

 • Afklaringsforløb og udvikling af nyt ledelsesgrundlag
 • 360 ledermåling + 1-1 feedback om styrker og svagheder
 • Undervisningsforløb i dialogbaseret ledelse og personlig kommunikation (i tre lande)
 • Tema-dage/medarbejderspor om lederskab og medarbejderskab
 • Omlægning af udvalgte støttesystemer, der flugter med den nye tænkning

ramboll.dk kan du læse meget mere om, hvad vi kan. Ikke kun i forhold til kurser og uddannelse, men som konsulenthus med et væld af specialister i hele Skandinavien og Tyskland.

Her får du tre eksempler på organisationsudviklingsprojekter, som vi har gennemført for kunder.

Siemens skaber ledelse, der virker på tværs
Et kompetenceløft mellem 30 % og 100 % i arbejdet med coachende ledelse og en ny tilgang til kundetilfredshed. Det er blandt de mest markante resultater af et træningsforløb, som Rambøll Management Consulting har gennemført hos Siemens Building Technologies.

Læs mere om ledelse på tværs hos Siemens

Øget konkurrencekraft i Coop
Med en markedsandel på ca. 40 % er COOP Danmarks største dagligvarekoncern. Den position skal holdes, samtidig med at COOP vil være den mest ansvarlige arbejdsgiver i branchen. Derfor arbejder detailgiganten naturligt nok med både et markeds- og et medarbejderfokus. Rambøll Management Consulting assisterede på begge fronter.

Læs mere om Coops øgede konkurrencekraft

Øger tilfredshed med anerkendende metoder hos Posten Norge AS
En forudsætning for gode medarbejderundersøgelser er at stille de rigtige spørgsmål, men alligevel er svarene ikke meget værd uden opfølgning. Konsulenter fra Rambøll Management Consulting arrangerede et omfattende kursusforløb for Posten Norge AS, hvor der blev arbejdet strategisk med at udvikle 14 enheder. Målet var at øge tilfredsheden ved hjælp af anerkendende metoder.

Læs mere om anerkendelse hos Posten Norge