Skræddersyede løsninger

Få koblet ny viden helt tæt på jeres strategiske ambitioner med en løsning tilpasset jeres organisation.


Med vores skræddersyede løsninger kommer læring og viden til jer. I kan få løsninger inden for alt lige fra korte inspirerende oplæg over facilitering af storgruppeprocesser til længerevarende opgaver med organisationsændringer.

Vi tilbyder ikke alene åbne kurser, men også skræddersyet organisations- og ledelsesudvikling og det meste derimellem. Det kan vi gøre som en del af Nordens største rådgiverhus.

I bør vælge ét af vores skræddersyede forløb, hvis I er mange kursister fra samme virksomhed, eller hvis I ønsker, at organisatorisk læring kobles stærkere med jeres strategiske ambitioner.

Fire veje til den bedste løsning

Når vi laver skræddersyede forløb, falder de typisk i fire kategorier – fra det helt korte til det flerårige udviklingsprojekt.

Klik på én af de fire kategorier for at blive klogere på, hvordan vi kan hjælpe din organisation bedst muligt.

 1. Vores kursus hos jer
  Kurser ’hos jer’ med stort set samme indhold og længde som det åbne kursus af samme navn. Fx projektledelse, grafisk facilitering eller konflikthåndtering.

 2. Temadage og konferencer
  Under kategorien temadage og konferencer byder vi ind med inspirationsoplæg typisk fra 1 time til en hel dag. Vi tilbyder også at facilitere storgrupper og konferencer.

 3. Skræddersyet læringsforløb
  Skræddersyede læringsforløb er tilpasset jeres kontekst, kultur og kerneopgave – enten bygget ovenpå et kursus eller sat sammen af forskellige moduler fordelt over flere måneder.

 4. Konsulentarbejde
  Den egentlige konsulentopgave, hvor vi typisk sammensætter et team på tværs af Rambøll Management Consulting og gennemfører både undervisning, måling og strategisk rådgivning.

I får flere fordele med vores skræddersyede løsninger:

 • Stærkt strategisk 'ophæng' fx med afsæt i ny virksomhedsstrategi eller organisationsændring
 • Tilpasset form, indhold, timing, sted, etc.
 • Blivende, organisatorisk læring frem for individuel læring
 • Flere typer udviklingsaktiviteter, fx ledertræning, medarbejderinvolvering og 1-1 coaching
 • Mulighed for løbende måling af fremdrift via vores SurveyXact-system
 • Mulighed for at inddrage husets sektoreksperter, fx inden for skole eller beskæftigelsesområdet eller fageksperter i fx kundeoplevelser, styringsmodeller og organisationsdesign.

Ring til os på telefon 5161 3000 eller skriv til os på info@attractor.dk, hvis vi skal hjælpe jer med en løsning, der matcher jeres konkrete udfordringer og behov.