Thomas Boas Olsen


Thomas Boas Olsen er proceskonsulent og facilitator. Han har primært fokus på den offentlige sektor og en særlig interesse for skole og uddannelsesområdet. Derudover underviser Thomas på AttractorKursers Proceskonsulentuddannelse.

Læring og ledelse

Thomas har flere års er erfaring som konsulent og er optaget af, hvordan individers og gruppers læring bliver til organisatorisk læring, bl.a. i kraft af samspillet mellem medarbejdere og ledelse, men også møde- og teamkultur og formelle og uformelle dialoger i organisationen.

Konkret har Thomas arbejdet med at udvikle og igangsætte en ny pædagogisk praksis; ”Helhedsorienteret Undervisning ” på erhvervsskoleområdet. Her er udviklingen af lærerteamsamarbejdet forudsætningen for vellykket tværfaglig, og for eleven meningsfuld og helhedsorienteret undervisning, det som skal sikre at flere elever gennemfører deres uddannelser.

Opbyggelige møder mellem mennesker

Foruden proceskonsulentation, har Thomas også undervist i coaching og professionelle samtaler. Thomas har hjulpet en lang række danske jobcentre med at professionalisere kommunikationen mellem medarbejdere og ledere, mellem kolleger og mellem fagpersoner og borgere. Især det at have fokus på ressourcer i dialogerne har gjort møderne mellem jobcentrene og borgeren mere konstruktive og livgivende for begge parter. Det har givet ham et indblik i, hvordan medarbejdere og ledere kan lære at supplere deres faglige viden med coaching- og samarbejdskompetencer og dermed at lykkes bedre i deres arbejde.

Thomas Boas Olsen
Telefon: 4517 6055
Med en baggrund i pædagogik er det ofte et fokus på læring, der supplerer Thomas' opgaveløsning.

Thomas har en BA i pædagogik og i filosofi. Derudover er han uddannet proceskonsulent, coach og NLP-practitioner.