Tanja Nielsen


Tanja Nielsen arbejder som konsulent med blandt andet lederuddannelse, coaching, trivsel, konflikthåndtering, teamsamarbejde og forandringsprocesser i organisationer. Hun underviser desuden på flere af Attractors kurser især indenfor ledelse og coaching. I sit virke er Tanja optaget af at skabe processer, der skaber værdi og mening for det enkelte menneske og organisationen.

Menneskelige forandringer i fokus

Hun bringer gerne nye vinkler ind i ledelsesopgaven og har et godt blik for den kompleksitet, der kendetegner ledelsesopgaven og medarbejderskabet i dag. Hendes fokus er i særlig grad på hvorledes menneskelige aspekter af forandringer og værdiskabelse i arbejdslivet spiller sammen med og beriger den organisatoriske udvikling.

Uddannelse og sparring af ledere i forandringsprocesser

Tanja har på forskellige organisationsniveauer arbejdet med kompetenceudvikling, forandringsprocesser og uddannelsesforløb. Hun trækker blandt andet på konsulenterfaringer fra opbygning af kursusafdeling i rådgivningsvirksomhed, projektarbejde med socialt udsatte og Dansk Røde kors. Hun har løst konsulentopgaver for en bred vifte af organisationer, eksempelvis indenfor sygehussektoren, dag- og døgninstitutioner, banker, jobcentre og uddannelsesinstitutioner.  Hun er bredt forankret i uddannelse, sparring og coaching af ledere i såvel den private som den offentlige sektor og har bl.a. beskæftiget sig med emnerne personligt lederskab, kommunikation og personaleledelse i ledelsesopgaven.

Tanja Nielsen
Telefon: 4517 6054
Tanja har tidligere beskæftiget sig med religionssociologiske vinkler på ledelsesopgaven, herunder forholdet mellem personlig udvikling, arbejdsliv, mening og spiritualitet og har i den forbindelse publiceret diverse artikler.

Siden Tanja havde sin første konsulentopgave på Det Kongelige Teater har hun samarbejdet med en række meget forskellige kunder og organisationer i både privat og offentligt regi. En rød tråd i hende opgaveløsning er et stærkt fokus på at skabe meningsfulde og bæredygtige processer til fordel for de involverede.

Tanja er certificeret systemisk coach.