Sven Ole Schmidt


Sven Ole Schmidt er ekstern konsulent og skuespiller. Han underviser i mundlig formidling og personlig fremtræden. Hans glæde over at være i proces, at lære nyt, deltage og forandre har gjort ham til en førende kapacitet inden for træning, coaching og ledersparring. Afsættet er en oprigtig interesse for andre mennesker og i at skabe lærende rum for den enkeltes personlige udvikling.

Det gode procesværtskab

Godt forankret i systemiske og værdsættende tankegange bevæger Sven Ole sig frit og udogmatisk mellem mange forskellige procesteknologier som udvikler og procesleder - altid med fokus på organisationens behov og mål.

Alt fra store innovative og kreative processer med hundreder af deltagere til små chefgruppers strategiske udviklingsdage nyder godt af hans livlige og engagerende stil. Sven Oles styrke og passion er især at skabe gode relationer mellem mennesker, få teams til at agere i fællesskab og arbejde med klarhed om formål og resultat.

Bedre toplederkommunikation
Sven Ole har mange langvarige kunderelationer fordelt på vidt forskellige brancher. Han træner og coacher bl.a. undervisere og chefer i Vejdirektoratet, Århus Universitetshospital, Rambøll og ikke mindst Danske Bank, hvor han en årrække har hjulpet bankens topchefer med at blive bedre kommunikatører. Endelig er Sven Ole orkesterleder og sanger samt aktiv på tv og i film som skuespiller.

Sven Ole Schmidt er chefkonsulent og skuespiller. Han underviser i mundlig formidling og personlig fremtræden. Hans glæde over at være i proces, at lære nyt, deltage og forandre har gjort ham til en førende kapacitet indenfor træning, coaching og ledersparring. Afsættet er en oprigtig interesse for andre mennesker og i at skabe lærende rum for den enkeltes personlige udvikling.

Det gode procesværtskab

Godt forankret i systemiske og værdsættende tankegange bevæger Sven Ole sig frit og udogmatisk mellem mange forskellige procesteknologier som udvikler og procesleder - altid med fokus på organisationens behov og mål.

Alt fra store innovative og kreative processer med hundreder af deltagere til små chefgruppers strategiske udviklingsdage nyder godt af hans livlige og engagerende stil. Sven Oles styrke og passion er især at skabe gode relationer mellem mennesker, få teams til at agere i fællesskab og arbejde med klarhed om formål og resultat.

Bedre toplederkommunikation

Sven Ole har mange langvarige kunderelationer fordelt på vidt forskellige brancher. Han træner og coacher bl.a. undervisere og chefer i Vejdirektoratet, Århus Universitetshospital, Rambøll og ikke mindst Danske Bank, hvor han en årrække har hjulpet bankens topchefer med at blive bedre kommunikatører. Endelig er Sven Ole orkesterleder og sanger samt aktiv på tv og i film som skuespiller.

Sven Ole Schmidt
Telefon: 4517 6000
Med sit fundament i teater, film og tv trækker Sven Ole teknisk og erkendelsesmæssigt på skuespillerhåndværkets praksis, som han forbinder med kursistens verden.

Sven Ole er medophavsmand til og instruktør på det internationalt funderede netværk omkring participatorisk lederskab www.artofhosting.org.