Ole Lauge Sørensen


Ole Lauge Sørensen er chefkonsulent i Attractor og uddannet cand.mag. i historie, international politik og globalisering. Han faciliterer større og mindre forandrings- og ledelsesudviklingsprocesser i private og offentlige virksomheder. Samtidig underviser han på en række af Attractors kurser, dog primært på Systemisk lederuddanelse og på Professionel ledelse.

Ole har været ansat i Attractor siden 2011. Inden da arbejdede han for Mercuri Urval. Siden 2003 har han arbejdet som organisations- og ledelseskonsulent, de seneste år hovedsageligt inden for udvikling af god ledelse. Han er særligt optaget af menneskelig tilblivelse, og hvorledes dette anskues inden for rammerne af organisationen og leder-medarbejderrelationen, herunder hvilken betydning det har for ledelsesråderummet. Målet vil hele tiden være i praksis, at få organisation og individ til indgå i en meningsfuld syntese.

Flere kommuner og uddannelsesinstitutioner inviterer Ole ind for at afholde kurser og give sparring på grundlæggende systemiske anerkendende og dialogiske perspektiver på leder- og medarbejderskab. Flere af disse har helt konkret skrevet disse perspektiver ind i deres forretnings- og organisationsgrundlag. Samtidig fungerer Ole som ”huscoach” for topledere – en relation der indebærer ad hoc samtaler igennem året, afhængig af den enkelte lederes aktuelle udfordringer.

Ole Lauge Sørensen
Telefon: 4517 6053
Den mere nørdede side af Ole er for tiden optaget af, at lade de systemisk anerkendende og narrative perspektiver møde mere filosofisk baserede tilgange, så som filosofisk praxis og protreptik, og samtidig perspektivere dette møde gennem læsning af Kierkegaard. Ole arbejder på en ph.d.-afhandling på institut for læring og filosofi, Aalborg Universitet, hvor ovenstående er det centrale forskningsemne.