Morten Flørnæss Kerrn


For Morten er faglighed og anvendelighed de to vigtigste værdier i hans rolle som konsulent og underviser på AttractorKursers lederuddannelser og på Proceskonsulentuddannelsen.

Fagligt står han på et solidt fundament inden for ledelse, systemteori og narrativ samtalepraksis. Han har en systemteoretisk kandidatgrad i kommunikation og ledelse, og har siden 2007 arbejdet som konsulent, underviser og leder med systemisk teori og metode.

Klarhed og resultater

Som konsulent hjælper Morten især mellemledere i offentlige og private organisationer med at skabe klarhed, resultater og udvikling i det interne samarbejde og i den faglige opgaveløsning, indenfor tre kerneområder:

  1. Forandringsforløb og lederudvikling
  2. Øget kvalitet i samskabende processer og tværgående samarbejde
  3. Udvikling af organisationens dialogiske kompetencer, højtydende teams og sociale kapital

Mortens forcer som underviser og konsulent er:

  • At etablere stærke læreprocesser
  • Få skabt klarhed om mål og indsatser hos den enkelte og i organisationen
  • Sikre professionel coaching og facilitering på alle niveauer i processen

Morten sætter stor pris på at udfordre ro, regler og regneark – og har i en årerække selv været leder af en stor dansk NGO.

 

Morten Flørnæss Kerrn
Telefon: 4517 6052
Med en bred erfaring fra arbejdet med at understøtte ledere og deres organisationer, og en dyb systemisk faglighed, leverer Morten altid teoretisk og praksisfunderede oplæg og undervisningsforløb.

Morten er medforfatter til bogen ”Erhvervsfilosofi” og har skrevet en række artikler om blandt andet systemisk ledelse, social kapital, narrativ supervision og tillid som styringsparadigme.