Morten Bøgebjerg


Morten har stor erfaring med design, implementering og ledelse af organisatoriske forandringsprocesser, herunder de personlige og interpersonelle processer i forandringssituationer. Desuden har han mange års erfaring som forandringsagent og har ledet organisationsudviklingsprojekter, implementeringsprojekter og strategiske udviklingsprojekter. Morten underviser blandt andet på Strategisk Ledelse.

Inden for forandringsledelse har Morten et helhedsorienteret blik på, hvordan hele spændet fra den overordnede strategi til det levede liv i dagligdagen kan integreres på meningsfulde og værdiskabende måder. Herunder er strategi, forretningsudvikling, konceptudvikling, interessentinvolvering og kulturdimensionen blandt Mortens fokusområder.


Anti-implementering


Morten er særlig optaget af metoder, rammer og forudsætninger i forandringsarbejdet, som muliggør blivende dynamik i organisationen. Meget arbejde med forandring og implementering har fokus på at få gennemført og afsluttet implementeringen, hvorefter der opleves en ny form for stilstand og tab af energi i organisationen. Morten arbejder med anti-implementering, der som tilgang fremmer, at der arbejdes med kontinuerlig kalibrering mellem den organisatoriske indverden og omverden, og dermed også en kontinuerlig forholden sig til udvikling, forandring og implementering som integrerede processer i det daglige arbejde.

Strategisk praktiker

Morten trækker på 10 års erfaring med projektarbejde, arbejde som forandringsagent og som leder i den private sektor, med ledelsesopgaver både nationalt og internationalt. Herefter har Morten været i konsulentbranchen mere end 10 år, hvor han har arbejdet med forskellige roller i forandringsprocesser i organisationer såsom; NovoZymes, Grundfos, Vestas, Messecenter Herning Kongrescenter, Sydbank, Regionale vækstfora, Østjysk Innovation, Aarhus kommune, Danske Bank med flere. Mortens brede erfaring gør ham til en skarp strategisk samarbejdspartner med flair for at få omsat de strategiske dialoger til menings- og værdiskabende praksis.

Morten Bøgebjerg
Telefon: 4517 6051