Mikkel Thøgersen


Mikkel Thøgersen har i mange år arbejdet som leder inden for undervisnings-, social- og beskæftigelsesområdet. Han er nu direktør for Rambøll Management Consultings ydelser på området organisations- og ledelsesmiljø. Arbejdet som direktør fylder en del af arbejdsdagen, men Mikkel insisterer på at komme ud og arbejde som konsulent. Både i rollen som konsulent og leder er Mikkel dedikeret på at finde muligheder, der påvirker og flytter mennesker og organisationer i en positiv retning.

Udvikling af den offentlige sektor

Den offentlige sektors ve og vel har været et konstant omdrejningspunkt i Mikkels konsulentliv. Det var det han først arbejde med, da han startede i Rambøll i 90’erne og det er det han arbejder med og for den dag i dag. Nu kombinerer han sine erfaringer som analytiker med blikket for de samspil mellem strategi, organisation, kulturer og relationer, som er nøglen i Rambøll Management Consultings virke.

Det var også særligt velfærdssamfundets indretning, som havde Mikkels fokus, da han tidligere var administrerende direktør for Rambøll Management Consulting i Norge.

Han har derfor et stort overblik over velfærdsområderne, samspillet mellem stat og kommuner m.v. Herudover har Mikkel en stor interesse for, hvordan viden fra undersøgelser, forskning, læringsmiljøer m.v. omsættes til meningsfulde pejlemærker for ledere og medarbejdere.

Mennesker og resultater

Både som konsulent og som leder er det koblingen mellem resultater og de mennesker, der skaber dem, som har Mikkels fokus. I rollen som konsulent beskrives han som nærværende og lyttende med stor interesse for personer og den kontekst, de indgår i. Han træder i karakter som rammesætter, når det er nødvendigt og interesserer sig for og mestrer samtidig formidlingen af de emner, han involverer sig i.

Mikkel Thøgersen
Telefon: 4517 6050
Mikkel Thøgersen har arbejdet særligt meget med emner vedrørende flygtninge, hvor han blandt andet har arbejdet intensivt med den kommunale integrationsindsats, tosprogede elever i folkeskolen. Dertil har Mikkel haft fokus på emner som boligsocial udvikling, digitalisering m.v.

Som konsulent har Mikkel også stærke evner som proceskonsulent og oplægsholder. Evner han bruger, når han afholder workshops og seminarer, og når han taler til konferencer og stormøder.