Michael Straarup Sjælland


Michael Straarup Sjælland er manager og arbejder blandt andet med projektledelse, proceskonsultation, coaching, lederudvikling og teamprocesser. Han underviser også på AttractorKursers proceskonsulentuddannelse, og er ansvarlig og underviser på AttractorKursers projektlederuddannelse. Michael er endvidere certificeret i JBTA samt Teamdiamanten® og arbejder på denne baggrund med personlig udvikling og teamudvikling.

Læring og udvikling

Michael arbejder som konsulent både i den private og i den offentlige sektor, og har selv flere års ledererfaring fra både privat- og NGO-sektoren. Hans primære fokus er på ledelses- og organisationsudvikling, samt på projekt- og forandringsledelse. Her trækker han blandt andet på sin erfaring med skabelse af dynamiske læringsmiljøer og lærende organisationer.

På projektledelsesområdet arbejder Michael på at fremme en dynamisk arbejdsform for projekter i komplekse omgivelser: Hvordan kan vi skabe en dynamisk projektarbejdsform, der på samme tid tilgodeser styring af tid, ressourcer og kvalitet og har fokus på maksimal værdi for projektets mange interessenter, samt på organisationens gevinstrealisering.

Strategi og proces

Med sit ståsted mellem det humanistiske og det merkantile, har Michael forståelse for proces såvel som strategier og mål. Begge dele forudsætter hinanden, og skal kobles i et frugtbart sammenspil. I en stadig mere omskiftelig verden, er der behov for at forstå og arbejde procesbaseret med strategi og udvikling, som oftest skal ses som emergerende. I denne proces er Michael særligt fokuseret på at finde balancen mellem nærvær i nuet og fokus på det fremtidige potentiale.

Michael Straarup Sjælland
Telefon: 4517 6049
Med udgangspunkt i privat og NGO-sektoren har Michael i en årrække arbejdet med ledertræning og – udvikling, samt ledelse og udvikling af medarbejdere og teams.

Som konsulent er Michael optaget af at skabe læringsmiljøer, hvor målet altid er udvikling af det fælles potentiale. Udgangspunktet er nærvær i nuet og fokus på fremtidigt potentiale.

Michael er endvidere ansvarlig for Attractors projektlederuddannelser, og er certificeret Scrummaster og MSP Foundation. Er også certificeret i JBTA og Teamdiamanten®.