Marianne Bruun Okholm


Marianne er ansvarlig for udvikling af nye koncepter målrettet reformtiltag på uddannelsesområdet. I den forbindelse løser hun mange opgaver for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt arbejder med udviklingsforløb i uddannelsessektoren. Desuden underviser hun på kurser, særligt inden for coaching og ledelse.

Marianne har lang erfaring fra skoleverden, blandt andet som skoleleder, og har Universitetsdiplom i Offentlig Ledelse.

Ledelse af viden og data, og professionelle samtalefærdigheder

Marianne har stor erfaring med ledelse af professionelle fællesskaber og samtaler i organisationer blandt andet gennem arbejdet som skoleleder med kvalitetsudvikling og forandringsledelse. En omfattende indsigt i uddannelsesområdet har skærpet hendes blik for, hvordan ledelsen kan understøtte medarbejderne i udviklingen af kvalitet i kerneopgaven i dagtilbud, grundskoler samt øvrige uddannelsesinstitutioner.

Aktuelt arbejder Marianne i en lang række kommuner med kompetenceudvikling af  skoleledelser til ledelse af folkeskolen efter reformen. Der er især fokus på udvikling af lærings- og evalueringskompetencer, ledelse af viden og data og professionelle samtalefærdigheder. Med en solid teoretisk og praktisk baggrund søger hun at skabe mening, sammenhæng og kvalitet for ledelse og medarbejderne samt skolens øvrige interessenter.

Gennem et flerårigt samarbejde med skoleledelser og forvaltninger i Silkeborg og Varde Kommuner har Marianne medvirket til at udvikle ledelses- og samarbejdskulturen i retning af større fokus på kerneopgavens mål og resultater, meningsskabelse og dialog. På baggrund af et anerkendende ledelsesarbejde, direkte kobling mellem teori og praksis og gennem aktionslæringsforløb på den enkelte skole med involvering af medarbejdere og elever, har projekterne skabt trivsel og gensidig tillid hos medarbejdere og ledelse.

Marianne Bruun Okholm
Telefon: 4517 6048
Marianne nyder stor respekt blandt både samarbejdspartnere og kolleger. Gennem teoretisk, faglig og praktisk indsigt kombineret med en stærk evne til at lytte til kundernes intentioner, er hun stand til at katalysere udviklingen i den ønskede retning. Marianne er EMCC-certificeret coach.