Lone Christensen

(Barsel)


Lone Christensen har mange års erfaring organisationspsykolog, hvor hun især har beskæftiget sig ledelsesudvikling gennem træning og coaching af individer og ledelsesteams, udvikling af projektorganisering: Blandt andet uddannelse og træning af projektledere, samt proceskonsultation f.eks. i forbindelse med teamudvikling, fusionsprocesser, strategiudvikling og implementering.

Forskning i strategiimplementering og eksekvering

Lone er tilknyttet Copenhagen Business School som erhvervsforsker. Her er hun i øjeblikket i gang med et 3-årigt forskningsprojekt. Projektets fokus er på strategiimplementering og strategieksekvering gennem ledelsesudvikling. I den forbindelse følger Lone Attractors arbejde med at implementere en ledelsesreform i et ministerium, som samtidig skal understøtte eksekveringen af ministeriets strategiske målsætninger. Forskningen sætter fokus på, hvordan strategi kan implementeres mere effektivt gennem inddragelse, dialog og kompetenceudvikling.

Den røde tråd

Lone har som organisationspsykolog undervist og trænet ledere, projektledere og medarbejdere i så forskelligartede organisationer som Kræftens Bekæmpelse, Danfoss,  NOVO Nordisk, Børns Vilkår, samt forskellige kommunale og statslige organisationer. Den røde tråd har været et dobbelt fokus på styring/resultatkrav og processensitivitet/lokal meningsskabelse. Dette går igen i hendes nuværende forskningsproces, og de processer hun i dag faciliterer i forbindelse med strategiudvikling- og implementering.

Lone Christensen
Telefon: 4517 6047
Trænger I til en saltvandsindsprøjning til jeres strategiarbejde, kunne det måske være en idé at hyre Lone som konsulent!

Som ph.d.-studerende kan Lone tilbyde et forskningsbaseret blik på praksis, herunder nye perspektiver på arbejdet med strategi og strategieksekvering, der vægter inddragelse, dialog og kompetenceudvikling.

Samtidig er Lone i gang med specialistuddannelsen i arbejds- og organisationspsykologi – som giver hende et praksisrettet fundament for at forstå de udfordringer, der er knyttet til strategiudvikling og forandringsprocesser.