Line Stampe


Line Stampe underviser primært på Attractors coachinguddannelse. Med afsæt i det systemiske, anerkendende og narrative tankegods fungerer Line desuden som proceskonsulent i udviklingsforløb – både for grupper i større organisationer, samt for mindre teams og den enkelte medarbejder.

Relationer i den offentlige sektor

Line har erfaring fra den offentlige såvel som den private sektor. Konkret har hun som HR konsulent i Københavns Kommune bl.a. arbejdet med kompetenceudvikling for både medarbejder og ledere. Her har hun fået et særligt blik for, hvad der forventes af både medarbejder, leder og organisation, når der i det offentlige stilles krav om både effektivisering og innovation. Som konsulent er Line, med afsæt i arbejdet med dialog og relationer, særligt optaget af at skabe de rigtige rammer for læring og udvikling.

Samtalen som omdrejningspunkt

Med en baggrund som psykolog brænder Line særligt for arbejdet med samtalen som omdrejningspunkt for forandring. Gennem samtaler, har hun de seneste fem år arbejdet som rådgiver og coach i en række frivillige organisationer. Her har hun støttet personer i krise. I de sammenhænge er Line særligt optaget af, hvordan den narrative metode kan bidrage til nye og styrkede fortællinger hos den enkelte.

Line Stampe
Telefon: 4517 6046
Af sine kunder opleves Line som en glad, nærværende og empatisk konsulent, der har blik for kundens konkrete behov.

Line er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet med speciale i Arbejds- og Organisationspsykologi. Desuden er hun uddannet proceskonsulent.