Lene Juel Jensen


Lene Juel Jensen har gennem hele sit arbejdsliv arbejdet med ledelse af mennesker og især ledelse af mennesker i forandring. Som forandringsleder, projektleder, konsulent og som linjeleder, når mennesker skal arbejde under nye organisatoriske rammer, i nye relationer eller med ny teknologi.

Som ledelses- og organisationskonsulent er Lene med til at rammesætte de gode samarbejdsprocesser både internt og eksternt. Afsættet er en oprigtig interesse for andre mennesker, for samskabelse via de gode processer og et ønske om at hjælpe mennesker og teams til at udvikle sig og nå deres mål, når det kommer til realisering af visioner, high performance, samarbejde og trivsel.

Forståelse for virkeligheden

Lene har tidligere arbejdet med analyse af forretningsprocesser, optimering af arbejdsgange, samarbejdsprocesser, design og implementering af nye it-systemer, uddannelse af slutbrugere og organisering og ledelse i mange forskellige virksomheder. Hun har derigennem en stor forståelse for den virkelighed, det miljø og de udfordringer, der eksisterer f.eks. i produktionsvirksomheder eller industriprojekter. Lenes erfaringer stammer fra den private sektor, hvor hendes baggrund som civilingeniør har givet en god forståelse for de logikker, der gør sig gældende specielt i produktionsvirksomheder. Her har hun arbejdet med meget forskellige virksomheder og brancher, for eksempel inden for spånpladeproduktion, slagteri, mejeri, pulverfremstilling og isolering. Lene har altid befundet sig godt med alle medarbejdere lige fra direktionen til fabriksgulvet.

Systemisk tilgang til ledelse

Lene underviser i systemisk projektledelse og proceskonsultation. Lene har mange langvarige kunderelationer fordelt på vidt forskellige brancher, primært indenfor industrien og den private sektor. Baggrund og viden om projektledelse er opbygget gennem mange år som it-konsulent og projektleder og senest som kvalitetschef med fokus på forandringsledelse, kultur, mind-set og kvalitet i processerne. Lene har derudover selv fungeret som linjeleder med ansvar for medarbejdernes performance og kompetenceudvikling. Det gør, at Lene er i stand til at koble den klassiske tilgang til både ledelse og projektstyring sammen med den systemiske og processuelle tilgang. Samtidig har hun flere års erfaring inden for undervisning i emnet.

Den gode proces

Godt forankret i systemiske og værdsættende tankegange er Lene med til at skabe kreative processer med mange deltagere. Det kan f.eks. være kick-off-møder på projekter, strategi og målsætningsseminarer, teamudviklingsprocesser til projektgruppers udviklingsdage, projektevalueringer eller bare et møde, hvor deltagerne ønsker at få et andet resultat end det, de plejer at få. Lenes passion er især at arbejde med ledelse af mennesker, de gode relationer mellem mennesker, få teams til at agere i fællesskab og arbejde med klarhed om formål og resultat.

Forandringsledelse

Lene har erfaring i at støtte ledere og medarbejdere i store forandringsprocesser af høj kompleksitet og med mange interessenter og har et godt blik for både procesdesign og implementering.

Lene Juel Jensen
Telefon: 4517 6045
Lene Juel Jensen har med sit fundament både som linjeleder, projektleder og forandringsleder og mange års erfaring fra forskellige virksomheder, kombineret med den systemiske og anerkendende ledelsestilgang er Lene med til at skabe gode rammer for, at ledelses- og forandringstiltag eller projekter kan lykkes med deres visioner og mål.

Lene har et godt fodfæste i virkeligheden, og hun har deltaget i realiseringen af både forandringsprocesser og projekter i mange forskellige virksomheder. Lenes fokus er ledelse af mennesker, ledelse af forandringsprocesser og involvering af medarbejdere på alle niveauer fra direktionsgang til produktionsgulv.