Lars Nellemann


Lars Nellemann er en erfaren proceskonsulent, coach, underviser og facilitator. Han underviser på Attractors kurser og uddannelser inden for coaching og proceskonsultation. Samtidig er han Attractors nøgleperson på social- og beskæftigelsesområdet.

Med mere end tyve år på arbejdsmarkedet har han fået en alsidig erfaring fra bl.a. HR, ledelse, organisationsteori, forskning, integration, mangfoldighedsledelse, menneskerettigheder og beskæftigelsesområdet.

Hos Rambøll Management Consulting er Lars’ nøglekompetencer blandt andet:

  • Undervisning og træning
  • Coaching, supervision og professionelle samtaler
  • Proceskonsultation og facilitering
  • Organisatoriske forandringsprocesser og læring
  • Teamudvikling
  • Samarbejde, kommunikation og feedback
  • Organisationsudvikling
  • Beskæftigelsesindsatsen og jobcentre
  • Frivilligt socialt arbejde

Lars er særligt optaget af, hvordan ledere, konsulenter og offentligt ansatte ved at styrke deres professionelle samtaler med medarbejdere, kolleger og brugere kan opnå bedre resultater og stærkere samarbejdsrelationer. Teoretisk er han desuden optaget af at arbejde med social konstruktionistiske metoder, hvor kunderne lærer, hvordan de gennem øget sproglig bevidsthed kan styrke relationer og udvikle nye selvforståelser og kulturer i organisationen.

Lars Nellemann
Telefon: 4517 6043
Lars Nellemann har skrevet og udgivet en række artikler, bøger og publikationer om det rummelige arbejdsmarked og beskæftigelsesindsatsen. På det seneste har Lars været projektleder på STARs projekt, Den jobrettede samtale. Han er også hovedforfatter på styrelsens, Håndbog i Jobrettede samtaler.
I forlængelse af de projekter har han gennemført en lang række kompetenceudviklings- og supervisionsopgaver i jobcentre og skrevet artikler med konkrete råd til empowerment og bedre beskæftigelsessamtaler.