Klaus Bakdal


Klaus er forfatter og konsulent. Han underviser på AttractorKursers coachuddannelser og har særligt stærke kompetencer og erfaringer inden for konflikt og samarbejde, professionelle samtaler og coaching, procesdesign og lærings-og forandringsarbejde.

Erfaringer fra mange positioner

Klaus har oprindeligt en baggrund som udviklingskonsulent og leder i det offentlige, men har siden 2005 fungeret som organisations- og ledelseskonsulent. Klaus er konsulentuddannet i systemisk og narrativ teori og praksis, men gør brug af mange andre kilder i sit konsultative virke. Det drejer sig blandt andet om amerikansk pragmatisme, etik og andre begreber hentet fra filosofien, spilteori og meget andet.

Det giver Klaus gode forudsætninger for mange typer opgaver, at han selv har indtaget mange forskellige positioner. Han har været ansat og været selvstændig, han har været leder og medarbejder, han har været udøvende konsulent og udviklingschef.

Denne mangesidede erfaring, både fra eget arbejdsliv og i teoretisk-metodisk tilgang, giver ham en solid ballast til at træde ind i ganske mange forskellige typer af opgaver, og i forskellige typer af organisationer.

Det skal virke

Ét dogme gælder dog i Klaus’ arbejde: Det skal virke. Det kan fremstå larmende selvfølgeligt, men der er en pointe: I en kompleks verden og i en kompleks hverdag, er det ikke nødvendigvis ganske lige til, at finde det rette kompas at navigere efter. Meget byder sig til, og ofte kan mange loyaliteter byde sig til, endda på samme tid. Klaus medtager i al sit konsultative arbejde netop virkning, som det kompasnålen skal pege mod.

Klaus Bakdal
Telefon: 4517 6041
Med sin mangeårige erfaring som konsulent, står Klaus med en bred horisont af teorier, metoder og øvelser, og et skarpt blik på, at ikke alt virker alle steder.

Han udgav i 2014 bogen ”Befri samtalen” på Dansk Psykologisk Forlag. Bogen blev skrevet i samarbejde med Cecilie Cornett. I løbet af de seneste år har Klaus også fået offentliggjort otte artikler, primært i tidsskriftet, Erhvervspsykologi.