Jane Søgård Hansen


Jane arbejder dedikeret med projektledelse og styring. Hun trækker både på de hårde og bløde projektdiscipliner med henblik på at forene behovet for involvering og meningsskabelse på alle niveauer af organisationen. Målet er altid for øje: realisering af de ønskede forandringer og gevinster.

De seneste 10 år har Jane arbejdet med projektledelse og ledelsesteams i den offentlige sektor, primært i uddannelsessektoren. Hun har blandt andet haft ansvar for strategiske projekter på forsknings- og uddannelsesområdet samt ledet strategiske forandringsprocesser, storgruppemøder og kompetenceudvikling af både ledere og medarbejdere.

Kloge spørgsmål

Jane har arbejdet indgående med, hvordan god projektledelse kan understøtte læring og kvalitetsudvikling i offentlige organisationer. Igennem en årrække har hun undervist både projektledere, -ejere og -koordinatorer og har gennem samtaler og sparring med projektledere og projektejere sat fokus på den fælles opgave, der ligger i god projektledelse.

Aktuelt er hun særligt optaget af, hvordan organisationer kan sætte fokus på projektledelse som en stærk faglighed og projektlederen som reflekteret praktiker. En praktiker der i samråd med projektejer og styregruppe tør stille kloge spørgsmål og snakke kvalitetskriterier og gevinster for basisorganisationen.

Offentlig projektledelse og -styring

Jane er en erfaren underviser, procesfacilitator og projektleder og har over en årrække specialiseret sig inden for projektlederen som proceskonsulent og gevinstrealisering. Hun er optaget af at forbinde mønstre, der skaber bæredygtige og holdbare løsninger via samskabelse, aktionslæring samt dynamiske tilgange til projekt- og procesledelse.
Jane er en erfaren projektleder og proceskonsulent og har været ansvarlig for komplekse projekter i staten. Derudover er hun i gang med certificeringsuddannelsen i systemisk coaching.

Jane Søgård Hansen
Telefon: 4517 6038
Jane interesserer sig for mennesker: Hvad der motiverer dem, hvad de brænder for, i grupper og som enkeltpersoner. Som systemisk uddannet proceskonsulent og coach har hun i sit arbejdsliv bevæget sig fra hard core projektledelse over facilitering til konsulentarbejde og undervisning.