Jacob Sønderskov


Jacob Sønderskov er cand.scient.pol og arbejder særligt med ledelses- og organisationsudvikling, coaching, proceskonsultation og evaluering. Derudover er Jacob overordnet tilknyttet Privatteamet og Skole- og uddannelsesteamet. Desuden underviser Jacob på Attractors uddannelser, herunder ledelsesuddannelserne og den samlede coachcertificering samt proceskonsulentuddannelserne.

Faglighed der favner bredt

Jacob har en alsidig profil og et bredt sæt kompetencer, der foldes ud i både større organisations- og ledelsesudviklingsforløb og mindre faciliteringsopgaver og faglige oplæg.

Som cand.scient.pol medbringer Jacob et grundigt kendskab til offentlig ledelse og forvaltning. Denne faglighed er kombineret med systemiske efteruddannelser til proceskonsulent og coach, der tilsammen skaber en teoretisk velfunderet profil i coach- og konsulentrollen. Jacob har løbende koblet den teoretiske viden med blandt andet mange års erfaring med professionelle samtaler fra mange sammenhænge, herunder coaching af offentlige og private ledere samt elitesportsudøvere.

Jacob supplerer desuden sin faglighed med flere års erfaring fra Survey-verdenen, hvor arbejdet med digital understøttelse af faglige kvalitetsoplysninger på skole- og dagtilbudsområdet i de danske kommuner har haft et særligt fokus.

Jacob opleves endeligt som stærk i relationer, hvor han med et glimt i øjet sætter sine kompetencer og erfaringer i spil, og kombineret med hans engagerede og rolige stil skaber han tillidsfulde relationer.

Refleksion og læring

Jacob sætter en ære i at skabe resultater gennem bevægelse, udvikling og læring. I praksis tror Jacob på, at al udvikling kommer fra et fokus på kommunikation og koordinering af mening, samt at en accept af og undersøgelse af kompleksiteten i organisationer er afgørende for at opnå denne udvikling. I denne proces bidrager Jacob med dedikation og engagement samt et stort nærvær og investering i relationen til sine kunder.

Jacob Sønderskov
Telefon: 4517 6037
Trivsel og udvikling
Jacob har særligt specialiseret sig i at arbejde med trivselsudvikling i organisationer. Her har Jacob udviklet et koncept, der kombinerer klassiske trivselsmålinger med en procesorienteret og involverende tilgang, der skaber større engagement og forpligtende ejerskab hos såvel ledere som medarbejdere og i sidste ende større trivsel.