Gry Guldberg


Strategisk udvikling

Gry Guldberg Friis er Business Manager hos Mannaz. Hun arbejder primært på det strategiske niveau med udvikling af ledere og organisationer.
Hun underviser eksternt i skræddersyede forløb for ledere og topledere samt faciliterer strategi-, udviklings- og innovationsprocesser. Derudover coacher hun strategiske ledere – ofte i udfordrende og transformative situationer – hvor det personlige lederskab har en afgørende betydning på effekt og slutresultat. 


Udfordrende og anerkendende tilgang

Hun er kendt for at sætte et udfordrende, skarpt og eksperimenterende læringsrum, der understøtter den maksimale læring for den enkelte deltagere og sikrer, at udviklingspotentialet foldes ud. Hun er optaget af, hvad mod og kreativ kan bidrage med i en ledelseskontekst.  Hun designer læringsrum, hvor kreativitet og lederskab omsættes til transformative rum med mulighed for udfoldelse og udvikling. Gry Guldberg Friis underviser på Procesledelse i kompleksitet, PKU og på Lederens personlige gennemslagskraft.

Gry har tidligere arbejdet som rektor for Kaospiloterne i Malmø og som chefkonsulent og manager i Rambøll Management Consulting. Hun har udviklet store forandringsprojekter for Region Syddanmark. Eksempelvis Fremtidsfabrikken i Svendborg. Pt arbejder hun med ledere i Novo Nordisk, Tiger, Dansk Industri samt udvalgte ministerier og kommuner.

Gry Guldberg
Telefon: 4517 6035
Gry Guldberg Friis har gennem de sidste seks år arbejdet med dialog i Mellemøsten. Hun har et godt kendskab til den arabiske verden og stor forståelse for den muslimske tilgang til verden. Det gør hende i stand til at faclitere store seminarer om anti-radikalisering, dialog og politik en Mellemøstlig kontekst.
Hun har en ærbødig og undersøgenede tilgang til andre livspraksisser og kan derved blive i stand til at lede og sætte nye standarder for samarbejder mellem forskellige kulturer og tilgange.