Frederik Fredslund-Andersen


Frederik Fredslund-Andersen er ledelses- og organisationskonsulent, coach og projektleder. Han underviser med afsæt i samfundsvidenskab og nyere organisationsteoretiske perspektiver på forandring og læring. Som konsulent og coach arbejder han med feedback, social kapital, facilitering af udviklingsprocesser og møder, projektledelse samt design og implementering af organisatoriske forandringer – særligt i den offentlige sektor og på uddannelsesinstitutioner.

Frederik har tidligere været ansat som konsulent og projektleder i to politiske og medlemsbaserede organisationer. Det har givet ham indgående erfaring med politisk ledelse, ledelse af frivillige, interessentarbejde, større organisationsforandringsprojekter og inddragende processer med involvering af aktører på mange forskellige niveauer. Han er optaget af samspillet i organisationer og opbygning af strategiske kompetence på alle niveauer, der er baseret på visioner for fremtiden fremfor brændende platforme.

Erfaringer med organisatoriske forandringer

Frederiks konsulentarbejde er ofte centreret om organisatoriske forandringer. Det seneste år har han bl.a. arbejdet med erhvervsuddannelser og implementering af den nye EUD reform gennem det pædagogiske værktøj Helhedsorienteret Undervisning. Han har hjulpet med strategisk udvikling af en akkrediteringsinstitution til at arbejde team- og projektbaseret organisation samt undervist i ledelse af frivillige og holdt flere oplæg om forandringsledelse i foreninger.

Ved siden af konsulentarbejdet underviser han på AttractorKursers åbne uddannelser i coaching, proceskonsultation og projektledelse, hvor han gør en dyd ud af at krydre modeller og teoriske perspektiver med sine praktiske erfaringer fra konsulentlivet.  

Samskabelse mellem det offentlige og de frivillige

Frederik har altid været engageret i værdibaseret frivillig foreningsarbejdet. Han har de seneste par år arbejdet med at kombinere de komplekse frivillige motivationsfaktorer med offentlige styringslogikker, for eksempel Performance Management. Han støtter blandt andet 8 foreninger med kapacitetsopbygning i forhold til at arbejde professionelt med resultater og dokumentation, men med øje for foreningernes særlige form for engagement og motivation for samfundsansvar.

Interessen for samskabelse mellem det offentlige og frivillige har han haft i en del år. Tidligere har han skrevet artikler om partnerskaber mellem civilsamfundet og det offentlige. Udvikling af en virtuel værktøjskasse med procesredskaber til arbejdet mellem civilsamfund og det offentlige er også på listen over Frederiks frivillige arbejde. Det kan du se mere om på www.foreningsredskaber.dk

 

Frederik Fredslund-Andersen
Telefon: 4517 6034
Frederik er uddannet systemisk projektleder og certificeret i MSP © - Managing Succesful Programmes. Han har gode erfaringer med at implementere programledelse som organiseringsprincip til at arbejde strategisk med projekter og udvikling.

Når han står på gulvet som underviser og facilitator er han kendt for at være humoristisk, nærværende, responssiv og samtidig struktureret og optaget af målet for processen.

Frederik betragter forholdet til kunden som en samarbejde. Tidligere kunder har anerkendt hans evne til at forstå og sætte sig ind i deres kontekst og samtidig kunne tilrettelægge forløb der matchede deres behov.