Emil Lindeløv Vestergaard


Emil Lindeløv Vestergaard er erhvervspsykolog (cand.psych.) og arbejder med proceskonsultation, coaching og ledelses- og organisationsudvikling. Emil er særligt optaget af at skabe samtaler og rammer, som fører til læring og udvikling hos både ledere og medarbejdere.

Coaching og professionelle samtaler

Emil er en del af AttractorKursers coachteam, som underviser i coaching og professionelle samtaler. Herudover løser han opgaver indenfor skoleområdet og beskæftigelsesområdet.

En del af Emils arbejde er centreret om professionelle samtaler, herunder coaching, facilitering, effektiv mødeledelse. Emils faglige tyngde inden for dette område bygger på hans uddannelse som psykolog og en 1-årig masteruddannelse i organisatorisk coaching på University of Sydney.

Helhed i resultater

På et større projekt i Silkeborg Kommune har Emil bidraget til skoleudviklingen på samtlige folkeskoler i kommunen. Gennem tværgående workshopdage og sparringssamtaler med lederteams på de enkelte skoler blev skolerne understøttet i at skabe skoleudvikling gennem konkrete aktionslæringsprojekter. Det overordnede projekt bidrog på den måde til at udvikle organiseringen af skolerne til gavn for ledelsen, lærerne og den enkelte elev.

Emil Lindeløv Vestergaard
Telefon: 4517 6033
Emil er en dygtig underviser, der formår at skabe gode rammer for læring og at formidle komplekse emner let forståeligt. Hans kompetencer i undervisning og facilitering stammer bl.a. fra tre års undervisningserfaring i psykologiske teorier og modeller.