Elisabet Skov Nielsen


Elisabet Skov Nielsen er psykolog og fungerer som samtalepartner, proceskonsulent og underviser i en bred vifte af udviklings- og samtaleforløb på alle niveauer i organisationer. Hun underviser bl.a. ofte i proceskonsultation, coaching, kommunikation, grafisk facilitering og konflikthåndtering. Elisabet sidder i AttractorKursers coachkerneteam og har skrevet flere artikler om professionel samtalepraksis, foruden en bog om visuel facilitering.

Psykologisk-filosofisk tilgang

Elisabet har mange års erfaring med undervisning, kompetenceudvikling og facilitering af udviklende samtaler i offentligt og privat regi. Flere af de opgaver, hun løser for tiden, vedrører udvikling af mere coachende og bemyndigende tilgange hos ledere i forhold til deres medarbejdere og hos medarbejdere i forskellige faggrupper i forhold til deres borgere og klienter, fx jobcentermedarbejdere og sundhedspersonale.

Elisabet er optaget af, hvad vi skaber sammen og bliver til i vores samtaler med hinanden – og hvordan de filosofiske betragtninger kan hjælpe os til at navigere praktisk-konkret. Hun kendes for at skabe både praksisnære og refleksive dialogiske rum, hvor forskellige meningsdannelser tydeliggøres til læring og udvikling for den enkelte og gruppen.

Et fælles visuelt tredje

Elisabet arbejder sædvanligvis med en tusch i hånden og er engageret i, hvordan visualisering kan understøtte det systemiske blik for mønstre, forbindelser og relationer og desuden bidrage til fælles forståelse, overblik og fastholdelse. Udover at undervise i grafisk facilitering løser Elisabet opgaver som grafisk facilitator og grafisk recorder (laver store visuelle referater). Hun er forfatter til bogen Grafisk Facilitering - Når ord og billeder mødes.

Elisabet Skov Nielsen
Telefon: 4517 6032
Elisabet har et imødekommende væsen og en på én gang let-humoristisk og reflekterende stil som konsulent. Hun har en forsker i sig og har bl.a. medvirket i et større forskningsprojekt på Novo Nordisk og Mærsk ved Aarhus Universitet. Noget, der optager hende, er spørgsmålet om evidens og sikkerhed i komplekse sociale processer – og den glemte dyd i undring og tvivl.