Anna Margrethe Wegeberg Nebel


Anna Margrethe Wegeberg Nebel er autoriseret psykolog og arbejder som konsulent med blandt andet supervision, proceskonsultation, coaching, arbejdsmiljø og konflikthåndtering. Hun underviser på Attractors kurser og uddannelser i coaching, proceskonsultation, grafisk facilitering og konflikthåndtering.

Anna Margrethe er desuden tilknyttet Aalborg Universitets Master i Organisatorisk Coaching som underviser og har bidraget til flere artikler og bøger om coaching, proceskonsultation og grafisk facilitering.

Ledelse og medarbejderskab – kontekster, arenaer og læring

Anna Margrethe har gennem mange år arbejdet med både offentlige, private og frivillige organisationer ift. kompetenceudvikling, procesledelse og supervision. Tillige har hun selv arbejdet med NGO’er i lande som Tyrkiet, Skotland, Marokko og Israel i længere perioder. Tilsammen giver dette Anna Margrethe et skarpt og engageret blik for de mange forskellige kontekster og arenaer, man som medarbejder og leder på mange niveauer skal kunne navigere i og på. Hun er anerkendt og afholdt for netop at kunne agere naturligt på alle niveauer i en organisation med stærk faglighed og personlig integritet.

Aktuelt arbejder Anna Margrethe med at udvikle metoder til refleksion i leder- og medarbejdergrupper i offentlige og frivillige organisationer gennem supervision og coaching. I disse situationer veksler hun undervisende og procesledende elementer med coachende og superviserende metoder hentet i psykologien og anvender eksempelvis videooptagelser og forumteater som afsæt for læring.

Klarhed der skaber trivsel og faglig kvalitet

Anna Margrethe har gennem flerårige samarbejder på eksempelvis skole- og beskæftigelsesområdet arbejdet med leder- og medarbejdergrupper om stærkere klarhed på opgaver og eget råderum. Resultatet af disse partnerskaber centreret om kompetenceudvikling og supervision eller coaching har været, at såvel trivsel som faglig kvalitet er blevet understøttet og styrket.

Anna Margrethe Wegeberg Nebel
Telefon: 4517 6028
Anna Margrethe Wegeberg Nebel har et analytisk blik, nærvær og humoristisk glimt i øjet er kendetegnende for Anna Margrethe. I kunderelationer vægter hun ligeværdige samarbejdsrelationer med respekt for de involveredes fagligheder og har et hjerte for læring gennem alle sanser, meningsfulde processer og høj faglighed.