Faglighed og viden

Hos AttractorKurser har vi en ambition om, at der skal være en sammenhæng mellem tilgang, teori, metoder og deltagernes praksis.


Hos AttractorKurser arbejder vi professionelt og bevidst med organisatorisk og individuel læring i såvel uddannelses- som udviklingsopgaver. Det er med udgangspunkt i en læringshjulsforståelse, som bringer kursusdeltagerne fra behovsafdækning videre til input, træning, analyse og integration i hverdagen. Og som en del af læringen er afprøvning i praksis og refleksion over nye behov en fast del af alt det, vi arbejder med.

Det får alle vores kursister

Kort fortalt betyder vores tilgang, at de ydelser du kan få hos AttractorKurser altid er:

 • Koblet til de strategiske indsatsområder
  Vi synliggør, hvordan den adfærd vi træner er nødvendig for at realisere strategien og møde vores slutbrugeres behov.
 • Forskningsbaserede og teoretisk og metodisk konsistente
  Ydelserne er tilpasset de værdier og den ledelsesmodel, som vores kunder arbejder på basis af, og konsulenterne inkarnerer de værdier, der ligger i de metoder og tilgange, de underviser i.
 • Handlingsorienterede og fremtidsorienterede
  Forståelse af problemer er godt, men at ændre status til det bedre er bedst. Vores ydelser er altid rettet imod en bedre fremtid for vores kunder.
 • Praksisrettede, personrettede og hverdagsrettede
  Vi følger det lærte ud i dagligdagen og sikrer omsætning i praksis.

Ny viden viser først sin reelle værdi, når praksis forandres. Derfor insisterer vi på at skabe så stærke koblinger som muligt til deltagernes virkelighed. Hele vores tilgang til læring og didaktik er båret af et ønske om at optimere udbyttet for deltagerne, så det gør en forskel i hverdagen. Vi tror på, at en syntese af forskning, teori og praksis er en nøgle til succes i fremtiden – for os selv og for dem vi arbejder sammen med.

Metoder og tilgang

Blandt de metoder vi træner og benytter os af, vil man finde aktionslæring, gamemastery, appreciative inquiry, reflekterende team, narrative metoder og meget andet.

Vores tilgang er anerkendende, hvilket vil sige, at vi først og fremmest møder mennesker og organisationer med et ressourceorienteret og fremtidsrettet perspektiv. Vi har en kierkegårdsk forståelse af, at for at kunne hjælpe et andet menneske, må man først og fremmest møde det, der hvor det befinder sig. For os starter anerkendelse med at se og høre den anden og være nysgerrig for at forstå hinanden.

Vi er tilhængere af en anerkendende og værdsættende tilgang og mener, at det bedste udgangspunkt for udvikling for både ledere, medarbejdere og organisationer er deres bedste praksis og deres ambitioner og ønsker for fremtiden.

Læs mere om os og det, der driver vores kursusforretning her.