Den systemiske projektleder

Lær at mestre projektledelse gennem en unik kombination af klassiske og nye projektstyringsfærdigheder og relationelle forståelser.

Kursusansvarlig

Gitte Pedersen → Gitte Pedersen

Aarhus eller København

Pris 39.900 kr. (Ekskl. moms)

 

På den systemiske projektlederuddannelse får du intensiv træning og feedback. Du lærer, hvordan du udvælger og anvender de mest effektive metoder. Nok så vigtigt er der fokus på at skabe og udvikle din personlige og faglige stil som projektleder.

 • Kan du navigere i de mange komplekse projektopgaver, eller oplever du at løbe spidsrod i organisationen for at få svar og hente flere ressourcer?
 • Oplever du, at det er svært at nå i mål til tiden og inden for budgettet?
 • Er det vanskeligt at skabe motivation og begejstring i projektarbejdet?
 • Skaber dine projekter reel forandring og værdi, eller er de blevet en praktisk foranstaltning til at løse besværlige opgaver?

Hvis du kan genkende dig selv i nogle af disse spørgsmål, er tiden moden til at give din projektpraksis et løft. Med denne uddannelse når du et nyt fagligt niveau og får samtidig den viden, der kan skabe positiv forandring i din organisation.

Viden og videreudvikling i praksis

AttractorKursers projektlederuddannelse består af fem moduler af hver to dages varighed. Vi arbejder med de nyeste teorier, forskning og vores egen praktiske erfaring gennem mange år med projektudvikling og -ledelse i offentlige og private organisationer.

Undervisningen kobles tæt til din praksis. Det lærte følges helt ud i virkeligheden i dit arbejde og tilbage igen til refleksion og bearbejdning på uddannelsen og videreudvikling i netværksgrupper. Når du har gennemført samtlige moduler får du et diplom som bevis for din uddannelse i systemisk projektledelse og din nye evne til at styre projektarbejdet.

Er systemisk projektlederuddannelse noget for dig?

Hvis du oplever, at klassiske projektmodeller og redskaber ikke kan stå alene, hvis et projekt skal lykkes, så er denne uddannelse noget for dig. Vi kobler klassiske værktøjer sammen med metoder og reflekteret praksis, hvor de menneskelige ressourcer er lige så vigtige som ledelse- og styringsredskaber. Denne uddannelse retter sig mod projektledere, der ønsker at skabe bedre resultater med projekter i en foranderlig virkelighed.

"Jeg oplevede en professionel tilgang, hvor kunden er i fokus, og hvor udbyttet er stort! Vores underviser var hele tiden anerkendende og nysgerrig på mine og medkursisternes spørgsmål, undren og tanker."
Bjørn Ruben Pedersen
Områdekonsulent, Kræftens Bekæmpelse

Dit og din organisations udbytte

 • En professionalisering af dine kompetencer som projektleder
 • Teorier, metoder og styrket personlig 'rygrad' til at håndtere en foranderlig og kompleks virkelighed
 • At kunne opbygge værdiskabende projekter gennem reflekteret brug af metoder og værktøjer
 • Evne til at lede samarbejde og kommunikation med projektets interessenter, for derigennem at skabe motivation og ejerskab
 • En mestring af forskellige projektledelsesroller og evnen til at skifte mellem dem
 • En evne til at skabe og udvikle velfungerende projektteams
 • Evnen til at placere, styre og lede projektet igennem løbende forandringer mod den ønskede strategiske retning
 • Kvalificeret feedback gennem deltagelse i netværk med andre projektledere på uddannelsen. Udbyttet vil være direkte sparring og feedback på eget projekt og personlig stil.

Kursusmoduler

Her er et samlet overblik over de 5 moduler på Den systemiske projektleder.

Modul 1

Klassisk projektledelse i et systemisk perspektiv

 • Skabelse af et teoretisk og metodisk fundament for projektledelse med udgangspunkt i intensiv træning af klassiske projektmodeller og projektledelse
 • Teorier og metoder til ledelse og styring i projektets cyklus, projektorganisation, planlægning af projektarbejdet og styring af projektet
 • Systemisk inspireret arbejde med gevinstrealisering og målsætning, interessent- og risikoanalyser
 • Grundig gennemarbejdning af eget projekt samt afklaring af individuelt udbytte af uddannelsen.

Modul 2

Dynamisk projektledelse i en foranderlig virkelighed

 • Systemisk erkendelsesteoris betydning for forståelsen af organisationer og gennemførelsen af projekter
 • Forandringsprojektledelse i et helhedsperspektiv
 • Etablering og planlægning af målrettede og resultatskabende projekter i en foranderlig og kompleks virkelighed
 • Agile Project Management med Scrum som eksempel på dynamisk projektledelsesforståelse
 • Intensiv kvalificering af eget projekt i lyset af ny teori og metoder og tilpasning af modeller til projektets virkelighed.

Modul 3

Den professionelle projektleder

 • Projektlederens brug af mange roller og bevidste rolleskift
 • Afklaring af eget projektledelsesrum
 • Projektlederen som Gamemaster – professionel styring af og målretning af kommunikation
 • Coachingbaseret projektledelse: Evnen til at mestre de mange relationer i projektet ud fra en løsningsorienteret tilgang
 • Intensiv træning og feedback med fokus på egen projektledelsesstil af individuelle færdigheder.

Modul 4

Det engagerede og ansvarlige projektteam

 • Intensivt arbejde med hvordan projektteamet kan håndtere og mestre projektets kompleksitet
 • Opbygning af et motiveret, ansvarligt og resultatfokuseret projektteam
 • Coaching af projektteam: fokus på projektets kunder og skabelsen af resultater
 • Procesledelse og konflikthåndtering.

Modul 5

Projektets forankring i organisationen og gevinstrealisering

 • Forankring af projektet i en organisatorisk kontekst og i et strategisk perspektiv med henblik på realisering af gevinster
 • Projektet som læringskilde i organisationer: Opsamling af viden og videndeling i - og mellem projekter med henblik på løbende udvikling af projektarbejdet i organisationen
 • Projektevalueringen som forankringen af projektet i organisationen
 • Deltagernes udbytte af uddannelsen dokumenteres og præsenteres som grundlag for forankring i egen organisation.

Kursusansvarlig

Gitte Pedersen → Gitte Pedersen

Aarhus eller København

Pris 39.900 kr. (Ekskl. moms)

Value cannot be null. Parameter name: source

Tilmelding til Den systemiske projektleder

Prisen er med forplejning og kursusmateriale, men ikke med evt. overnatning.

Indtast din jobtitel

Faktureringsadresse

Indtast navn på din virksomhed / organisation
Indtast gade + husnummer
Indtast postnummer
Indtast bynavn
Indtast dit telefonnummer
Indtast EAN- eller CVR-nummer
Skriv her, hvis du vil bestille udviklingssamtaler, har et PO-nr, et ref.nr. eller andre bemærkninger.

Her ser du en samlet oversigt over datoerne på vores uddannelse som Systemisk Projektleder.

Uddannelsen består af i alt 10 dage, fordelt på 5 moduler, og vi arbejder fra kl. 9.00-16.00 alle dage.

København (AK-18)
Modul 1: 01-02/03 2018
Modul 2: 16-17/04 2018
Modul 3: 17-18/05 2018
Modul 4: 19-20/06 2018
Modul 5: 14-15/08 2018

 

Aarhus (A-18)
Modul 1: 01-02/03 2018
Modul 2: 03-04/04 2018
Modul 3: 01-02/05 2018
Modul 4: 06-07/06 2018
Modul 5: 09-10/08 2018

Underviser: Ole Lauge Sørensen

 

Udviklingssamtaler
Vi anbefaler, at du vælger tre læringsunderstøttende udviklingssamtaler i forbindelse med uddannelsen. Samtalerne er med en professionel konsulent, som hjælper dig med at omsætte det, du lærer, til dit daglige arbejde. Samtalerne er af en times varighed og koster i alt 4.800 kr. + moms.

Alt du skal gøre er at skrive "udviklingssamtaler" under Bemærkninger på tilmeldingssiden, så klarer vi resten.

Handelsbetingelser

Her kan du læse mere om AttractorKursers generelle handelsbetingelser.

Priser

Alle kursuspriser på hjemmesiden er inklusiv forplejning på kursusdagene, men eksklusiv overnatning, med mindre andet er angivet. Priserne på kurser, uddannelser og konferencer er alle angivet ekskl. moms. På den faktura du modtager, vil der være angivet pris både ekskl. og inkl. moms.

Fakturaspecifikationer

Har du behov for, at der kommer et indkøbsordrenummer, et PU-nummer eller noget andet på din faktura, bedes du indtaste det under bemærkninger på tilmeldingen.

Bekræftet tilmelding

Umiddelbart efter du har tilmeldt dig et kursus eller en uddannelse, vil du modtage en autogenereret mail. Den bekræfter, at vi har modtaget din tilmelding. I mailen kan du se, om dine indtastninger er korrekte, og om du har valgt det rigtige kursus og den rigtige kursusstart.

Er der oplysninger, der ikke passer, bedes du kontakte vores kursuskoordinator på info@mannaz.com eller telefon: 4517 6000.

Den autogenerede mail er en foreløbig registrering af din tilmelding. I løbet af en til to arbejdsdage modtager du din endelig bekræftelse.

Afmelding

Ved afmelding mere end 6 uger før uddannelsesstart kan du få refunderet 100% af uddannelsens værdi. Afmelder du dig mellem 6 og 4 uger før uddannelsesstart refunderes 75%. Afmelder du dig mellem 4 og 2 uger før uddannelsesstart refunderes 50%. Modtager vi din afmelding mindre end to uger før uddannelsesstart bliver beløbet ikke refunderet.

Ratebetalinger

Du har mulighed for at dele din betaling op i mindre rater. Du kan fordele din betaling i helt op til 3 rater. Den første rate betales ved kursusstart, og den sidste betales inden kursusafslutning.