Procesledelse i kompleksitet (PKU 2)

Gør dig selv til frontløber inden for professionel facilitering af forandrings- og udviklingsprocesser.

Byg videre på dine evner som procesfacilitator med state-of-the-art ledelsesfilosofi, procesdesign og praksis, der kan bruges i alle organisationer og på alle niveauer.

Procesledelse i kompleksitet er en overbygning på vores proceskonsulentuddannelse. Med denne uddannelse kan du som erfaren konsulent og facilitator få de nyeste metoder, der gør dig i stand til at navigere i kompleksitet og uforudsigelige arenaer.

 • Vil du gerne lære at designe, gennemføre og følge op på unikke forandringsprocesser med afsæt i nyeste procesteorier og -værktøjer?
 • Ønsker du en dybere forståelse af moderne organisationsteoretiske perspektiver såsom kompleksitet og paradoksledelse?
 • Drømmer du om at blive strategisk initiativtager eller sparringspartner i design af forandringsforløb i alle typer organisationer på tværs af brancher?
 • Føler du et behov for at blive mere rolig og sikker i de mest turbulente processer?

Kan du genkende dig selv i noget af dette, så er Procesledelse i kompleksitet med stor sikkerhed noget for dig. Det, du lærer på uddannelsen, sætter dig i en unik position, hvor du bliver i stand til at gå forrest i de mere og mere komplekse sammenhænge nutidens organisationer består af og indgår i.

Facilitator til alle situationer

Gennem 7 intensive undervisningsmoduler bliver du taget igennem forskellige scenarier, individuel og kollektiv aktionslæring, inspiration fra udenlandske procesmiljøer og meget mere. Alt sammen med det ene formål at gøre dig til frontløber inden for procesfacilitering. Du lærer at arbejde med uforudsigelighed som en præmis. Du oparbejder evnen til at skabe sammenhængskraft og involvering gennem god kommunikation, dyb procesforståelse og involverende in-the-moment facilitering.

Uddannelsen bygger på erfaringer fra vores mere end 100 gennemførte Proceskonsulentuddannelser og vores underviseres brede teoretiske viden og flere 1.000 timers praktiske erfaringer som konsulenter og facilitatorer. Når du har gennemført alle 7 moduler, modtager du et diplom som bevis for, at du har taget uddannelsen, Procesledelse i kompleksitet.

For at kunne deltage på Procesledelse i kompleksitet, er det en forudsætning, at du tidligere har gennemført vores Proceskonsulentuddannelse eller en tilsvarende uddannelse. Er du i tvivl om, hvorvidt du er klædt på til uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os.

Uddannelsen er særdeles relevant for:

 • Den erfarne konsulent, der er tryg i diverse process- og faciliteringsopgaver, men ønsker at videreudvikle sig
 • Ledere i alle sektorer, der vil videreudvikle deres profil som facilitator, forandrings- og procesleder
 • Projektledere, som arbejder med meget komplekse projekter og har behov for at kunne stå forrest med gennemslagkraft og de bedste dialogiske evner

 

Bliv en efterspurgt sparringspartner og facilitator

Vi ved, at uddannelsen kan skabe nye muligheder for dig og dem, du sætter dine nye evner i spil overfor og sammen med. Du lærer en masse nyt, men vi sætter også fokus på de små ting, du måske allerede ved, men som kan gøre den store forskel i praksis. Uddannelsen kræver, at du formulerer klare mål for din læring, at du er klar til at investere noget af dig selv og give konstruktiv sparring. Til gengæld får du en uddannelse, der giver dig unikke tanke- og handleredskaber og gør dig til en efterspurgt sparringspartner og facilitator til næsten alle tænkelige scenarier.

Dit og din organisations udbytte

 • Et mesterlæreforløb med en selvvalgt mentor
 • Et personligt aktionslæringsprojekt 
 • Læring i at designe, gennemføre, opfølge og evaluere forandringsprocesser med afsæt i nyeste procesteorier og -værktøjer
 • En strategisk sparringspartner i design af forandringsforløb på alle niveauer i og på tværs af organisationer og brancher
 • Styrket evne til at se detaljer og helheder som forudsætning for forandrings- og handlekraft
 • At arbejde artistisk med dine procesværktøjer og proceslederrollen
 • Opnå øget ro og sikkerhed i turbulente processer
 • Arbejde med et individuelt og kollektivt læringsprojekt 
 • Professionelt udviklingsforløb med fokus på din personlige performance og gennemslagskraft
 • Løbende faglig sparring fra forskellige konsulenter i Rambøll

 

Kursusmoduler

Her er et samlet overblik over de 7 moduler på Procesledelse i kompleksitet

Modul 1

At være til stede (Grounding)

Modulets formål er at skabe et trygt og refleksivt læringsrum, hvor tilstedeværelse og intensive relationer er en nødvendighed, hvis vi skal arbejde undersøgende, ambitiøst og innovativt sammen. 

Vi kommer til at arbejde individuelt og intensivt med dit eget narrativ som procesleder og undersøge næste skridt og de mulighedsrum, der er for faglig og professionel udvikling. 

Endvidere genbesøger vi alle de teorier og metoder, du har mødt på PKU år 1, så det fælles faglige grundlag er tydeligt for kollektivitet. 

Ordet grounding henviser til tanken om, at vi må være forankret i os selv gennem personlige og faglige fortællinger og være forberedte til udvikling ved at have vores nuværende procesværktøjer slebne og klare til læringsrejsen som kommer. Endvidere henviser ordet også til, at vi må være forankret i os selv, så vi med tillid kan læne os ind i fællesskabet.

Vi arbejder med:

 • Skabelse af et kollektivt læringsrum med tilhørende aktionslæringsprojekter
 • At du får blik for dit eget personlige proceslederskab før, nu og fremadrettet gennem brug af narrative metoder
 • Dit horisontale og vertikale proceslederskab, v. Peter Bastian
 • Kollektive udviklingsprocesser som forudsætning for forandring
 • Obligatorisk genbesøg af klassiske systemiske og anerkendende grundmetoder og redskaber
 • Det grundlæggende ledelsesvalg i et Søren Kierkegaards’k perspektiv
 • Information om fælles aktionslæringsprojekt: Konference på modul 6.

Modul 2

Læring gennem handling (Cycling)

På modul 2 rykker vi hele læringsarenaen ud i en strækzone og får et internationalt læringsperspektiv, hvor vi skal møde førende forskere og organisationer, der har en intention om at skabe meningsfulde fællesskaber og innovative processer. 

Begrebet cycling er taget fra metaforen om, at livslang læring sker, når man går fra teknisk til artistisk i sin være- og handlemåde ift. et givent fagområde. Når den rutinerede procesleder kan jonglere frit med alle sine redskaber og skabe i og med nuet.

Som når man kører uden hænder på cykel ned af en bakke på en solskinsdag… 

Vi arbejder med:

 • Et internationalt læringsmiljø
 • Indblik i organisationer og projekter, der arbejder med ’new leadership paradigm’, social entrepreneurship, m.m.

Modul 3

At se (Seeing)

På modul 3 arbejder vi med begrebet at se. Der er tre forskellige positioner, når vi taler om at se ift. det personlige lederskab, hvilket vi arbejder med både filosofisk og praktisk. 

Derudover skærper vi det anerkendende og systemiske blik og kobler det til mulighedstænkning, co-creativitet og udviklingsprocesser på tværs af gængse spatiale metaforer. Vi folder mellemrummene og forbindelserne ud og finder magien og kraften i generøsiteten, og slutteligt skærper vi vores fysiske blik gennem kropsligt arbejde med bevægelser og affekt. Sidstnævnte sker i samarbejde med AFUK (Akademiet For Utæmmet Kreativitet). 

Vi arbejder med:

 • Kunsten at se
 • Dit personlige mod i professionelle processer
 • Co-creative processer i kollektive udviklingsforløb
 • Krop, emotionalitet, affekt og bevægelse
 • Forberedelse af individuel aktionslæringsproces: Udvikling, design og afvikling af projekt i egen organisation (skal være gennemført inden modul 4)
 • Det generøse lederskab
 • Løbende forberedelse til fælles aktionslæringsprojekt: Konference på modul 6.

Modul 4

Fra organisation til bevægelse (Connecting)

På modul 4 skifter vi for alvor fokus fra individuelle til kollektive processer. Fra dette modul skal I skabe som et fællesskab og sætte alle jeres procesredskaber- og metoder i spil. 

Vi kommer til at invitere udvalgte og førende procesledere, der har teoretisk og praktisk erfaring med at facilitere og dokumentere kollektive udviklings-, lærings- og beslutningsprocesser. Ordet connecting henviser til tanken om, at vi allerede er forbundne; men at vi skal have modet til at gøre disse forbindelser tydelige og arbejde intensivt med dem – for at skabe progressive forandringer gennem designede og intentionelle processer. 

Vi arbejder med:

 • Redskaber og metoder til kollektive beslutningsprocesser (deep democracy)
 • Demokratisk udvikling, bæredygtighed og innovation
 • Graphic recording som led i fælles meningsskabelse

Modul 5

Mod konferencen (Designing)

På modul fem forbereder vi den konference, som I har udviklet, skabt og designet. I skal skabe en ambitiøs konference, som er med til enten at stille spørgsmål til, hvad verden pt. mangler eller give svar på nogen af verdens store udfordringer. Sagt på en anden måde: I skal skabe den meningsfulde konference, verden mangler. I skal under konferencen sætte alle jeres nye redskaber, metoder og teorier i spil gennem designede workshops. 

På modulet vil vi møde førende forskere inden for procesdesign fra eksempelvis Kolding Designskole, Kaospiloterne og CBS.

Ordet design kalder på tanken om, at vi med det rammeværk, vi iscenesætter rundt om forskellige begivenheder, kan være med til at skabe de samtaler, praksisser og handlinger, der skaber merværdi for verden – og på den måde lave social innovation. 

Vi arbejder med:

 • Brug af designprocesser i procesledelse, i samarbejde med Kolding Designskole og Kaospiloterne
 • Kreativt projectdesign – udvikling af design til konference
 • Afsluttende forberedelse til fælles aktionslæringsprojekt: Konference på modul 6.

Modul 6

Modul 6: Afholdelse af konference (Giving)

Modul seks er dedikeret til selve afholdelsen af konferencen. 

Ordet giving handler om at give det, der mangler. Det er også en generøs forholdemåde, der er optaget af at skabe ressourcer – i modsætning til udnyttelse af ressourcerne.

Modul 7

Recycling

Modul syv er her, hvor den fælles læringscyklus slutter. Vi skal derfor gennem skærpelse af vores metablik evaluere og gennemgå alle uddannelsens elementer. Vi vil sammen sætte nye læringsmål, så læringen forankres yderligere. 

Ordet recycling kalder på, at nu er en cyklus slut, for at en ny kan begynde. Fremadrettet skal I således genbruge (recycle) alt det, I har lært, og samtidig og forskudt vil dette være en ny læringsproces, I går i gang med. 

Vi arbejder med:

 • Fælles gennemgang af aktionslæringsprojekter
 • Evaluering af uddannelsen og egen læring
 • Re-cycling: Den nye horisont

Tilmelding til Procesledelse i kompleksitet

Prisen er med forplejning og kursusmateriale, men ikke med evt. overnatning.

Indtast din jobtitel

Faktureringsadresse

Indtast navn på din virksomhed / organisation
Indtast gade + husnummer
Indtast postnummer
Indtast bynavn
Indtast dit telefonnummer
Indtast EAN- eller CVR-nummer
Skriv her, hvis du vil bestille udviklingssamtaler, har et PO-nr, et ref.nr. eller andre bemærkninger.

Her ser du en samlet oversigt over datoerne på vores uddannelse i Proceledelse i kompleksitet.

Uddannelsen består af i alt 14 dage, fordelt på 7 moduler, og vi arbejder fra kl. 9.00-16.00 alle dage.
Udover nedenstående moduler, skal du påregne en ekstra dag mellem hvert modul til netværksgrupper.

PKU 2 A/AK-18
Modul 1: 6-7/2 2018 (Comwell Conference Centre Cph)
Modul 2: 6-7/3 2018 (Aarhus)
Modul 3: 4-5/4 2018 (La Oficina)
Modul 4: 3-4/5 2018 (Aarhus)
Modul 5: 11-12/6 2018 (?)
Modul 6: 14-15/8 2018 (Aarhus)
Modul 7: 11-12/9 2018 (Comwell Conference Centre Cph)

Underviser: Bjarne Stark

Udviklingssamtaler
Vi anbefaler, at du vælger tre læringsunderstøttende udviklingssamtaler i forbindelse med kurset. Samtalerne er med en professionel konsulent, som hjælper dig med at omsætte det, du lærer, til dit daglige arbejde. Samtalerne er af en times varighed og koster i alt 4.800 kr. + moms.

Alt du skal gøre er at skrive "udviklingssamtaler" under Bemærkninger på tilmeldingssiden, så klarer vi resten.

Handelsbetingelser

Her kan du læse mere om AttractorKursers generelle handelsbetingelser.

Priser

Alle kursuspriser på hjemmesiden er inklusiv forplejning på kursusdagene, men eksklusiv overnatning, med mindre andet er angivet. Priserne på kurser, uddannelser og konferencer er alle angivet ekskl. moms. På den faktura du modtager, vil der være angivet pris både ekskl. og inkl. moms.

Fakturaspecifikationer

Har du behov for, at der kommer et indkøbsordrenummer, et PU-nummer eller noget andet på din faktura, bedes du indtaste det under bemærkninger på tilmeldingen.

Bekræftet tilmelding

Umiddelbart efter du har tilmeldt dig et kursus eller en uddannelse, vil du modtage en autogenereret mail. Den bekræfter, at vi har modtaget din tilmelding. I mailen kan du se, om dine indtastninger er korrekte, og om du har valgt det rigtige kursus og den rigtige kursusstart.

Er der oplysninger, der ikke passer, bedes du kontakte vores kursuskoordinator på info@mannaz.com eller telefon: 4517 6000.

Den autogenerede mail er en foreløbig registrering af din tilmelding. I løbet af en til to arbejdsdage modtager du din endelig bekræftelse.

Afmelding

Ved afmelding mere end 6 uger før uddannelsesstart kan du få refunderet 100% af uddannelsens værdi. Afmelder du dig mellem 6 og 4 uger før uddannelsesstart refunderes 75%. Afmelder du dig mellem 4 og 2 uger før uddannelsesstart refunderes 50%. Modtager vi din afmelding mindre end to uger før uddannelsesstart bliver beløbet ikke refunderet.

Ratebetalinger

Du har mulighed for at dele din betaling op i mindre rater. Du kan fordele din betaling i helt op til 3 rater. Den første rate betales ved kursusstart, og den sidste betales inden kursusafslutning.