Proceskonsulentuddannelsen

Lær at lede forandringer, processer og møder gennem facilitering, der får hele organisationen med.

Kursusansvarlig

Christel Roust → Christel Roust

Aarhus eller København

Pris 53.900 kr. (Ekskl. moms)

På Danmarks mest populære proceskonsulentuddannelse hjælper vi hvert år hundredvis af medarbejdere fra alle sektorer med at lede forandringer, processer, møder og meget andet.

AttractorKursers proceskonsulentuddannelse er et svar på mange organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer og kan hjælpe dig med mange af dine ambitioner. Kan du fx genkende dig selv i situationer som disse:

 • Drømmer du om at skabe reelt følgeskab i dine forandringsprocesser?
 • Leder du efter en bedre vej til at styre møder, seminarer eller temadage?
 • Har du følelsen af, at dine evner ikke helt rækker til at lede dynamiske og uforudsigelige processer?
 • Er du bevidst om, at vejen frem er involvering og dialog – men ved ikke, hvordan det skal lykkes?

Hvis dine udfordringer og ambitioner minder om ovenstående, er du med stor sandsynlighed på det rette sted. Proceskonsulentuddannelsen er vores stærke bud på, hvordan du træder i karakter som fagprofessionel, og hvordan du driver forandringer og procesfærdigheder frem i din organisation.

Bliv en bedre facilitator

Vi har sammensat 7 undervisningsmoduler - hver på 2 dage - hvor vi klæder dig på til at arbejde med organisatoriske processer på højeste niveau. Derudover bliver du klædt på til at skabe forpligtende involvering og forankring samt dialogbaseret kommunikation med organisationens vigtigste interessenter. Efter uddannelsens afslutning har du en fyldt værktøjskasse med lavpraktiske tips og tricks til fx grafisk facilitering, effektiv mødeledelse og 1-1 samtaleteknikker. Alt sammen værktøjer, der åbner for nye anvendelsesområder og dermed maksimerer effekten og værdien af din uddannelse. På den måde har vi gennem mere end 100 undervisningshold hjulpet en bred vifte af fagprofessionelle, som har taget et nyt skridt i deres udvikling og karriere. Eksempler herpå kan være:

 • Den erfarne konsulent, der trænger til ny inspiration og flere hands-on kompetencer
 • HR-konsulenten, der har fået ansvar for vigtige processer, og gerne vil træde endnu mere i karakter i organisationen
 • Mellemlederen, der har brug for en ny måde at kommunikere med sine medarbejdere på og savner mere opbakning og engagement fra sit team
 • Fagspecialisten, der ønsker at blive mindre ekspert og mere facilitator
 • Den drevne udviklingskonsulent, der vil udvide sit repertoire fra den Kotter’ske forandringsteori til en emergerende, samskabende tilgang til forandringer

Hvad end dit afsæt måtte være, ved vi, at proceskonsulentuddannelsen kan bringe dig videre. Gennem ti år har vi udviklet og perfektioneret uddannelsen, og vores adelsmærke er at skabe et læringsrum, hvor den enkelte kursist balancerer på kanten af sin komfortzone, men samtidig føler sig i trygge hænder.

Ved at gennemføre samtlige moduler modtager du et diplom som bevis på, at du har uddannet dig som proceskonsulent. 

Vi brænder for undervisning

Kender du det med at have været på kurser og til konferencer, hvor du mest passede dig selv? Hvor koblingen mellem dig og de andre deltagere og koblingen mellem teorien og din egen hverdag var noget, du selv måtte frembringe? Og måske var du ikke helt sikker på, om underviseren nu også selv var et eksempel at følge?

Hos AttractorKurser er det afgørende, at teori bliver koblet til din praksis, derfor er dine og dine medkursisters arbejdsmæssige udfordringer også en del at kurset. Det er i den praksis, du lærer og lærer af andre. Og dine undervisere er ikke bare undervisere, de bruger deres færdigheder som proceskonsulenter og facilitatorer i både offentlige og private virksomheder, når de ikke er i undervisningslokalet.

Udviklingssamtaler

Du har mulighed for at tilvælge tre læringsunderstøttende udviklingssamtaler i forbindelse med din proceslederuddannelse. Målet hermed er at understøtte og styrke implementeringen af procesledelsesfærdigheder i din egen organisatorske kontekst. Samtalerne er med en erfaren proceskonsulent og varer cirka en time og koster i alt 4.500 kr. + moms.

For at tilvælge læringsamtalerne skal du blot skrive "udviklingssamtaler" under Bemærkninger på tilmeldingssiden.

"Jeg har i høj grad udviklet min praksis på denne uddannelse. Men det mest fascinerende er den udvikling, der er sket i min erkendelse af hvordan sprog og relationer kan bruges som værktøjer til at forandre."
PKU - Mikkel Schwab
Mikkel Schwab
Organisationskonsulent, Bedre Psykiatri

Dit og din organisations udbytte

 • En stor værktøjskasse med de nyeste og mest kreative systemiske teknikker og metoder, der er skræddersyet til din rolle som proceskonsulent
 • Afklaring omkring en række af de centrale udfordringer forbundet med rollen som henholdsvis intern og ekstern konsulent
 • Grafisk facilitering, som gør dig i stand til at lede møder og workshops ved hjælp af visuelle værktøjer
 • Mange forskellige interventionsmodeller målrettet arbejdet med individer, mindre grupper, ledergrupper og større grupper
 • Styrket evne til at arbejde på et strategisk forandringsniveau i forbindelse med din opgaveløsning
 • Et stærkt systemisk fundament, hvor metoder og teknikker bliver en reflekteret del af praksis
 • Processer på gruppe- og individniveau, som kan kobles til jeres strategiske forretningsmål
 • En ny og forbedret tilgang til processer, hvor der skabes engagement, indlevelse og forankring hos alle involverede
 • Effektiv udnyttelse af ressourcer og holdbare veje, der inddrager og skaber sammenhængskraft
 • En medarbejder, som fremstår mere sikkert og med mere personlig pondus
 • En proceskonsulent med evnen til at få organisationen i mål med processer og forandringstiltag

Kursusmoduler

Her er et samlet overblik over de 7 moduler på Proceskonsulentuddannelsen

Modul 1

Systemisk proceskonsultation – konsulentrollen og konsultationens grundelementer

På det første modul arbejder vi med:

 • Afklaring af forskellige konsulentroller
 • Redskaber og metoder til at skabe forandring
 • Modeller til at forstå forandringens mekanismer
 • Forståelser af organisationer og grupper som sociale systemer, der består af kommunikation
 • Sprogets skabende kraft og konsulenten som sprogbehersker – erkendelse og forståelse som sprogspil samt brugen af sprogspil
 • To grundlæggende udviklingsmodeller i proceskonsultation
 • Domæneteorien – at forandre via perspektiverende refleksion omsat til konkret handling
 • Interventionens grundelementer, kontraktens betydning, forstyrrelse af et system, uærbødighed, generative spørgsmål m.m.
 • Netværksdannelse med andre konsulenter
 • Implementering i konsulentens egen organisation ved læringspartneraftale med kollega eller leder.

Modul 2

Sprogets skabende kraft – anerkendelse, værdsættende udforskning og feedback

På det andet modul arbejder vi med:

 • Procesledelsesfærdigheder: styring og mål-retning af processer uden at dominere indholdet
 • Socialkonstruktionistisk teori og tilgang til procesledelse i organisationer og menneskers udviklingsprocesser
 • Indsigt i forskellen mellem den anerkendende og værdsættende tilgang i proceskonsultation
 • Tilegnelse og forståelse af principper til grund for Appreciative Inquiry som metode til ressourcebaseret udvikling
 • Sproglige generative forestillingsbilleder af fremtiden som redskab i konsulentens arbejde med forandring
 • I stand til at give og modtage feedback der understøtter fremadrettet læring
 • I stand til at facilitere i processer gennem sproglige domæner
 • Grafisk facilitering og visuelle stilladser som metode til facilitering gruppers viden og læring.

Modul 3

Samtaler – coachende tilgang, proceslederens grundfærdigheder til at skabe effektive og udviklende samtaler

På det tredje modul arbejder vi med:

 • Forskellige samtaleformer som arenaer for udvikling og læring
 • Den coachende tilgangs potentiale i proces- og udviklingsarbejde, samt brugen af coaching som udviklingsværktøj til at skabe motivation og målrettethed hos procesdeltagere
 • Praktisk træning i systemiske coachingfærdigheder og tilegnelse af erfaringer med dialogiske samtaleformer der bidrager til udvikling og problemløsning
 • Arbejde intentionelt og metodisk med forskellige spørgsmålstyper
 • Løsningsfokuseret tilgang, hvor arbejdet i processer rettes direkte mod skabelse af fremtidige handlemuligheder.

Modul 4

Meningsskabelse, afklaringsprocesser (formøder) og mødeledelse

På det fjerde modul arbejder vi med:

 • At tilegne sig viden om meningsskabelse som basis for samarbejde og afklaring i procesarbejdet
 • At identificere og afgrænse procesinterventioner
 • Introduktion til og træning af metoder og værktøjer til facilitering af afklaringsmøder
 • Facilitering af udbytterige afklaringsmøder, hvor udviklingsbehov designes sammen med kunden og/eller procesdeltagerne
 • I stand til at arbejde med resultat- og ressourcefokus i interventioner
 • Med udgangspunkt i deltagernes egne procescases, afprøves, udfordres og udvikles modeller og metoder
 • Færdigheder til at facilitere involverende, effektive og energifyldte møder.

Modul 5

Forandring – organisationsforståelse og design af processer

På det femte modul arbejder vi med:

 • Forståelse af den organisatoriske kontekst som afsæt for initiering af mulige procesdesigns
 • Casearbejde og forskellige tilgange til design af forandring og udvikling i deltagernes egen organisatoriske kontekst
 • Teoretisk indføring i kompleksitetsteori og grundforståelse af kompleksitet og uforudsigelighed som et grundvilkår i forandring
 • Modeller og tilgange til at udvikle og designe forandringsprocesser
 • Operationalisering, omsætning og forankring af teori og metoder i egen fremtidig konsulentpraksis.

Modul 6

Involvering – storgruppeprocesser, evaluering og konflikthåndtering

På sjette modul arbejder vi med:

 • Teoretiske tilgange og praktiske metoder til at designe processer med mange mennesker, hvor alle har mulighed for at bidrage og føler sig involverede
 • Intervention og facilitering af fastlåste og konfliktfyldte situationer.
 • At respondere i nuet og give feedback på anerkendende og værdsættende måder, så det fremmer udvikling
 • Forståelse af forskellige paradigmer for evaluering og måling
 • Bevidsthed om virkninger, tilsigtede samt utilsigtede effekter af evalueringsarbejde
 • Evaluering som en understøttende aktivitet, herunder integrering af involverende tilgange i design af evalueringsindsatser.

Modul 7

Procesledelse i praksis og personlig gennemslagskraft

På sidste modul arbejder vi med:

 • Viden og kompetencer om social kapital og fair proces, som afsæt for procesarbejde
 • Relationel koordinering som inspiration og afsæt for procesledelse i praksis
 • Evidens bag effekten af dialogisk (involverende) facilitering af processer
 • Viden, metoder og praksistræning i personlig fremtræden - med sigte på udvikling af egen personlig fremtræden som proceskonsulent
 • At gennemføre og mestre facilitering af processer med mange mennesker, hvor alle har mulighed for at bidrage og føler sig involverede.

Kursusansvarlig

Christel Roust → Christel Roust

Aarhus eller København

Pris 53.900 kr. (Ekskl. moms)

Tilmelding til Proceskonsulentuddannelsen

Prisen er med forplejning og kursusmateriale, men ikke med evt. overnatning.

Indtast din jobtitel

Faktureringsadresse

Indtast navn på din virksomhed / organisation
Indtast gade + husnummer
Indtast postnummer
Indtast bynavn
Indtast dit telefonnummer
Indtast EAN- eller CVR-nummer
Skriv her, hvis du vil bestille udviklingssamtaler, har et PO-nr, et ref.nr. eller andre bemærkninger.

Her ser du en samlet oversigt over datoerne på Proceskonsulentuddannelsen.

Uddannelsen består af i alt 14 dage, fordelt på 7 moduler, og vi arbejder fra kl. 9.00-16.00 alle dage.
Ud over nedenstående moduler, skal du påregne en ekstra dag mellem hvert modul til netværksgrupper.

København (PKU 118)
Modul 1: 23-24/01 2018
Modul 2: 20-21/02 2018
Modul 3: 22-23/03 2018
Modul 4: 17-18/04 2018
Modul 5: 15-16/05 2018
Modul 6: 12-13/06 2018
Modul 7: 16-17/08 2018

Undervisere: Thomas Boas og
Christina Juul Sørensen

Hørsholm (PKU 120)
Modul 1: 07-08/03 2018
Modul 2: 03-04/04 2018 
Modul 3: 01-02/05 2018 
Modul 4: 07-08/06 2018 
Modul 5: 16-17/08 2018 
Modul 6: 11-12/09 2018 
Modul 7: 09-10/10 2018

Undervisere: Dorthe Steen og
Morten Flørnæss Kerrn-Jespersen

København (PKU 122)
Modul 1: 29-30/05 2018
Modul 2: 27-28/06 2018
Modul 3: 21-22/08 2018
Modul 4: 18-19/09 2018
Modul 5: 23-24/10 2018
Modul 6: 15-16/11 2018
Modul 7: 12-13/12 2018

Undervisere: Christina Juul Sørensen og
Morten Flørnæss Kerrn-Jespersen

København (PKU 124)
Modul 1: 04-05/09 2018
Modul 2: 02-03/10 2018
Modul 3: 06-07/11 2018
Modul 4: 05-06/12 2018
Modul 5: 08-09/01 2019
Modul 6: 05-06/02 2019
Modul 7: 05-06/03 2019

Undervisere: Lone Christensen og
Thomas Boas

København (PKU 126)
Modul 1: 08-09/11 2018
Modul 2: 04-05/12 2019
Modul 3: 10-11/1 2019
Modul 4: 04-05/02 2019
Modul 5: 12-13/03 2019
Modul 6: 9-10/04 2019
Modul 7: 9-10/05 2019

Undervisere: Dorthe Steen og
Christina Juul Sørensen

Aarhus (PKU 101)
Modul 1: 08-09/01 2018
Modul 2: 05-06/02 2018
Modul 3: 08-09/03 2018
Modul 4: 09-10/04 2018
Modul 5: 15-16/05 2018
Modul 6: 19-20/06 2018
Modul 7: 21-22/08 2018

Underviser: Elisabet Skov Nielsen

Aarhus (PKU 103)
Modul 1: 24-25/04 2018
Modul 2: 22-23/05 2018
Modul 3: 26-27/06 2018
Modul 4: 16-17/08 2018
Modul 5: 18-19/09 208
Modul 6: 22-23/10 2018
Modul 7: 27-28/11 2018

Undervisere: Bjarne Stark

Aarhus (PKU 105)
Modul 1: 18-19/09 2018
Modul 2: 30-31/10 2018
Modul 3: 27-28/11 2018
Modul 4: 08-09/01 2019
Modul 5: 04-05/02 2019
Modul 6: 05-06/03 2019
Modul 7: 02-03/04 2019

Undervisere: Anna Margrethe Wegeberg Nebel
og Elisabet Skov Nielsen

Aarhus (PKU 107)
Modul 1: 13-14/11 2018
Modul 2: 17-18/12 2018
Modul 3: 17-18/01 2019
Modul 4: 19-20/02 2019
Modul 5: 21-22/03 2019
Modul 6: 11-12/04 2019
Modul 7: 07-08/05 2019

Undervisere: Bjarne Stark og
Anna Margrethe Wegeberg Nebel

Udviklingssamtaler
Vi anbefaler, at du vælger tre læringsunderstøttende udviklingssamtaler i forbindelse med kurset. Samtalerne er med en professionel konsulent, som hjælper dig med at omsætte det, du lærer, til dit daglige arbejde. Samtalerne er af en times varighed og koster i alt 4.800 kr. + moms.

Alt du skal gøre er at skrive "udviklingssamtaler" under Bemærkninger på tilmeldingssiden, så klarer vi resten.

Handelsbetingelser

Her kan du læse mere om AttractorKursers generelle handelsbetingelser.

Priser

Alle kursuspriser på hjemmesiden er inklusiv forplejning på kursusdagene, men eksklusiv overnatning, med mindre andet er angivet. Priserne på kurser, uddannelser og konferencer er alle angivet ekskl. moms. På den faktura du modtager, vil der være angivet pris både ekskl. og inkl. moms.

Fakturaspecifikationer

Har du behov for, at der kommer et indkøbsordrenummer, et PU-nummer eller noget andet på din faktura, bedes du indtaste det under bemærkninger på tilmeldingen.

Bekræftet tilmelding

Umiddelbart efter du har tilmeldt dig et kursus eller en uddannelse, vil du modtage en autogenereret mail. Den bekræfter, at vi har modtaget din tilmelding. I mailen kan du se, om dine indtastninger er korrekte, og om du har valgt det rigtige kursus og den rigtige kursusstart.

Er der oplysninger, der ikke passer, bedes du kontakte vores kursuskoordinator på info@mannaz.com eller telefon: 4517 6000.

Den autogenerede mail er en foreløbig registrering af din tilmelding. I løbet af en til to arbejdsdage modtager du din endelig bekræftelse.

Afmelding

Ved afmelding mere end 6 uger før uddannelsesstart kan du få refunderet 100% af uddannelsens værdi. Afmelder du dig mellem 6 og 4 uger før uddannelsesstart refunderes 75%. Afmelder du dig mellem 4 og 2 uger før uddannelsesstart refunderes 50%. Modtager vi din afmelding mindre end to uger før uddannelsesstart bliver beløbet ikke refunderet.

Ratebetalinger

Du har mulighed for at dele din betaling op i mindre rater. Du kan fordele din betaling i helt op til 3 rater. Den første rate betales ved kursusstart, og den sidste betales inden kursusafslutning.