Den professionelle iscenesætter

På dette kursus i procesledelse bliver du i stand til at iscenesætte relationer, rum og stemning i organisatoriske forandringsprocesser.

Kursusansvarlig

Gry Guldberg → Gry Guldberg

Pris 27.555 kr. (Ekskl. moms)

Ingen kursusdatoer lige nu

For at få dine processer i den ønskede retning skal der være god procesledelse til stede. For at blive en god procesleder og facilitator skal du kunne rette opmærksomhed mod både deltagere, rum og retning. Det lærer du på kurset, Den professionelle iscenesætter.

 • Vil du gerne være en nøgleperson i din organisation og opnå stærke evner inden for procesledelse?
 • Ser du potentiale i at arbejde med rum og roller i processer, men ved ikke helt, hvordan du kommer i gang?
 • Er du nysgerrig på, hvordan du kan arbejde med dig selv i rollen som professionel procesleder og iscenesætter?
 • Drømmer du om at stå forrest, når der skabes organisatorisk forandring?
 • Vil du gerne forbedre relationer og kommunikation i de processer, du er en del af?
 • Har procesarbejdet svært ved at blive forankret i din organisation?

Kan du svare ja, til et eller flere af ovenstående spørgsmål, så er Den professionelle iscenesætter sandsynligvis et kursus for dig.

Lær at indtage rolle og rum

På kurset bliver du trænet i at indtage rollen som procesleder. Vi har specielt fokus på, hvordan du kan iscenesætte dig selv og hvordan du skaber gode relationer til de kolleger, som er med til at skabe forandringen, og som påvirkes af forandringen. Udover et fokus på din rolle, undersøger vi også, hvordan du kan gøre rum og omgivelser til en konstruktiv ressource i forandringsprocessen. Du bliver kort sagt bedre til at arbejde med det personlige, det relationelle og det fysiske rum.

Som en del af kursuspakken får du 3 individuelle læringssamtaler af en times varighed før og mellem modulerne. Målet med samtalerne er at accelerere dit personlige udbytte af forløbet. Du modtager også et diplom, som bevis for at du har deltaget i kurset.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig til mange forskellige fagprofessioner og kan anvendes til vidt forskellige processer og projekter. Det betyder, at mange forskellige faggrupper kan have glæde af den viden, du får på Den Professionelle Iscenesætter. Det kan være udviklingskonsulenter i offentlige og private HR-afdelinger, eksterne konsulenter, projektledere eller ledere, der ønsker et markant boost i deres procesledelses- og iscenesættelseskompetencer eller det kan være dig, som tidligere har deltaget på en af vores andre proceskonsulentuddannelser.

"Et spændende og udbytterigt kursus, hvor læring og teori blev bundet rigtig godt sammen."
Lykke Sennels-Andersen
Chefkonsulent, Det juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Dit og din organisations udbytte

 • Konkrete metoder og redskaber til at skabe forandring i processer
 • Ideer til, hvordan du iscenesætter rum, der skaber plads til forandring gennem unikke møder mellem mennesker
 • Inspiration til og træning i at improvisere og respondere 'in the moment'
 • Viden om, hvordan værdiskabende forandringsprocesser bringes i spil i organisationen
 • Teoretisk og metodisk viden om procesledelse og iscenesættelse, som bygger på systemiske, socialkonstruktionistiske og performative teorier

Kursusmoduler

Her er et samlet overblik over de 3 moduler på Den professionelle iscenesætter.

Modul 1

Iscenesættelse af det personlige rum

På det første modul arbejder vi med:

 • At respondere på egne følelser og fornemmelser i processer
 • At føre refleksive samtaler med sig selv undervejs i processer
 • At bruge sig selv og sine egne styrker og muligheder som formidler og iscenesætter
 • At arbejde med sin egen stemning, krop og responsivitet
 • At skabe ro i det personlige rum, når processer bliver udfordrende

Modul 2

Iscenesættelse af det relationelle rum

På det andet modul arbejder vi med:

 • At skabe rum for forvandling mellem mennesker
 • At skabe unikke møder og samtaler mellem mennesker
 • At respondere 'in the moment'

Modul 3

Iscenesættelse af det fysiske rum

På det tredje modul arbejder vi med:

 • At bruge eksterne og æstetiske virkemidler som musik, billeder og det fysiske rum i processer
 • At bruge omgivelserne til at iscenesætte stemning og forvandling
 • At skabe fortættet energi og derfra skabe produktivitet
 • At skabe mindeværdige og mærkbare øjeblikke

Kursusansvarlig

Gry Guldberg → Gry Guldberg

Pris 27.555 kr. (Ekskl. moms)

Ingen kursusdatoer lige nu

Tilmelding til Den professionelle iscenesætter

Prisen er med forplejning og kursusmateriale, men ikke med evt. overnatning.

Ingen kursusdatoer lige nu

Der er ingen datoer tilgængelige på dette kursus

Her ser du en samlet oversigt over datoerne på Den professionelle iscenesætter.

Kurset består af i alt 6 dage fordelt på 3 moduler og 3 samtaler, og vi arbejder fra kl. 9.00-16.00 på de tre moduler.

Handelsbetingelser

Her kan du læse mere om AttractorKursers generelle handelsbetingelser.

Priser

Alle kursuspriser på hjemmesiden er inklusiv forplejning på kursusdagene, men eksklusiv overnatning, med mindre andet er angivet. Priserne på kurser, uddannelser og konferencer er alle angivet ekskl. moms. På den faktura du modtager, vil der være angivet pris både ekskl. og inkl. moms.

Fakturaspecifikationer

Har du behov for, at der kommer et indkøbsordrenummer, et PU-nummer eller noget andet på din faktura, bedes du indtaste det under bemærkninger på tilmeldingen.

Bekræftet tilmelding

Umiddelbart efter du har tilmeldt dig et kursus eller en uddannelse, vil du modtage en autogenereret mail. Den bekræfter, at vi har modtaget din tilmelding. I mailen kan du se, om dine indtastninger er korrekte, og om du har valgt det rigtige kursus og den rigtige kursusstart.

Er der oplysninger, der ikke passer, bedes du kontakte vores kursuskoordinator på info@mannaz.com eller telefon: 4517 6000.

Den autogenerede mail er en foreløbig registrering af din tilmelding. I løbet af en til to arbejdsdage modtager du din endelig bekræftelse.

Afmelding

Ved afmelding mere end 6 uger før uddannelsesstart kan du få refunderet 100% af uddannelsens værdi. Afmelder du dig mellem 6 og 4 uger før uddannelsesstart refunderes 75%. Afmelder du dig mellem 4 og 2 uger før uddannelsesstart refunderes 50%. Modtager vi din afmelding mindre end to uger før uddannelsesstart bliver beløbet ikke refunderet.

Ratebetalinger

Du har mulighed for at dele din betaling op i mindre rater. Du kan fordele din betaling i helt op til 3 rater. Den første rate betales ved kursusstart, og den sidste betales inden kursusafslutning.