Skab langsigtet salg

Er uenighed mellem topledelsens intentioner og sælgernes positioner skyld i svigtende salg? Lær at optimere salget i din organisation med kurset, Skab langsigtet salg.

Kursusansvarlig

Christel Roust → Christel Roust

Aarhus

9.995 kr. (Ekskl. moms)

Ingen kursusdatoer lige nu

Oplever du og din organisation uoverensstemmelse mellem sælgernes egentlige praksis og de strategier, man fra ledelsens side ønsker implementeret? Og er de overhovedet anvendelige på markedet eller blandt kunderne? Uddannelsen i systemisk salg, hjælper dig med at stille skarpt på salg på tværs af strategi og praksis.

Systemisk salg

I takt med at digitalisering og effektivisering ændrer markederne og kundernes indkøbsmønstre, oplever mange danske virksomheder, at salg bliver mere komplekst. Derfor er det mere end nogensinde før nødvendigt at træffe de rigtige beslutninger og benytte de rigtige salgsteknikker til det konkrete marked. Det lader sig kun gøre, hvis der er overensstemmelse på tværs af organisationens niveauer.

Vi ser salg som en strategisk funderet disciplin, hvor god salgspraksis i høj grad afhænger af, at man systematisk, på tværs af organisationen, bestemmer, hvem kunderne og markedet er samt hvilke salgsmetoder, der passer bedst til. Hos AttractorKurser har vi viden, empiri og metoder til at lære din organisation at træffe de rigtige beslutninger og opnå samhørighed mellem strategi og praksis.

AttractorKursers uddannelse i systemisk salg henvender sig til ledere på strategisk niveau, som ønsker at udvikle virksomheden med udgangspunkt i salget.

Værktøjer til succes

På uddannelsen får du værktøjer til en strategisk forretningsmodel for salgsledelse. Du opnår også forståelse for, hvordan salgsindsatser struktureres og ledes på systemisk vis. Der gives konkrete værktøjer til, hvordan du udruster din organisation til vækst med salgsmetoder tilpasset markedet.

Med disse værktøjer kan du besvare spørgsmål som:

  • Hvordan skaber jeg kobling mellem strategi og salgspraksis på tværs af min organisation?
  • Hvordan får jeg øje på muligheder og udfordringer i min virksomheds salgspraksis på tværs af organisationen?
  • Hvordan kommer min virksomhedsstrategi og salgets praksis til udtryk gennem salgsinteraktioner?

Forløb

Uddannelsen Systemisk salg kobler din strategi til fremtidige salgsindsatser og skaber overblik over de optimale handlemuligheder for din organisation på alle niveauer. Undervejs i uddannelsen vil du med udgangspunkt i en konkret model til selvanalyse, opnå de konkrete færdigheder til strategisk salgsudvikling.

Undervisningen vil være tilrettelagt som en kombination af oplæg fra underviser, plenumdiskussioner og øvelser, der matcher din praksis.

Implementering

I forbindelse med kurset tilbydes et særskilt implementeringsworkshop i din organisation. Workshoppen er et tilkøb, og du kan høre nærmere om det undervejs på kurset. Formålet med workshoppen er at inddrage relevante stakeholder fra organisationen, for at sikre at den viden du opnår på kurset bliver forankret.

Dit og din organisations udbytte

  • Indsigt i og forståelse af salg som en strategisk funderet disciplin
  • Analysemetoder til indsigt i egen organisations salgspraksis
  • Du vil blive i stand til fra strategisk niveau at indtænke salgets praksis
  • Viden om salgets teori som gør det muligt for dig at træffe bevidste strategiske valg og vurderinger
  • Forretningsmodeller til strategisk salg
  • Indsigt i salgsteknologiens betydning for valg af salgsmix og optimering af salgsprocesser

Kursusdage

Uddannelsen i systemisk salg forløber sig over tre dage med hvert sit fokusområde.

Dag 1

Et nyt syn på salg

På dag 1 vil du få indsigt i forskellige salgsteorier, hvor vi vil tage udgangspunkt i forskningen foretaget inden for området. Der vil være særlig fokus på at få introduceret begreberne tilknyttet systemisk salg. Dagen vil have som primært formål at få dig til at se salg på en ny måde og tale om det ud fra et nyt mindset.

Dag 2

Analyse af salgspraksis

Dag 2 omhandler selvanalyse – altså det at kigge ind i din egen organisation og forstå den. Ved at gøre det og øge organisationens selvindsigt, får du bedre mulighed for at foretage bevidste ændringer. Kurset afsluttes med fokus på aktioner og gevinstrealisering i din organisation baseret på de erfaringer, du har gjort dig under forløbet.

 

Kursusansvarlig

Christel Roust → Christel Roust

Aarhus

9.995 kr. (Ekskl. moms)

Ingen kursusdatoer lige nu

Tilmelding til Skab langsigtet salg

Prisen er med forplejning og kursusmateriale, men ikke med evt. overnatning.

Ingen kursusdatoer lige nu

Der er ingen datoer tilgængelige på dette kursus

Her ser du en oversigt over datoerne for vores kursus Skab langsigtet salg

Kurset Skab langsigtet salg varer to dage fra kl. 9.00-16.00 og afholdes i vores lokaler i Aarhus eller København.

 

 

Handelsbetingelser

Her kan du læse mere om AttractorKursers generelle handelsbetingelser.

Priser

Alle kursuspriser på hjemmesiden er inklusiv forplejning på kursusdagene, men eksklusiv overnatning, med mindre andet er angivet. Priserne på kurser, uddannelser og konferencer er alle angivet ekskl. moms. På den faktura du modtager, vil der være angivet pris både ekskl. og inkl. moms.

Fakturaspecifikationer

Har du behov for, at der kommer et indkøbsordrenummer, et PU-nummer eller noget andet på din faktura, bedes du indtaste det under bemærkninger på tilmeldingen.

Bekræftet tilmelding

Umiddelbart efter du har tilmeldt dig et kursus eller en uddannelse, vil du modtage en autogenereret mail. Den bekræfter, at vi har modtaget din tilmelding. I mailen kan du se, om dine indtastninger er korrekte, og om du har valgt det rigtige kursus og den rigtige kursusstart.

Er der oplysninger, der ikke passer, bedes du kontakte vores kursuskoordinator på info@mannaz.com eller telefon: 4517 6000.

Den autogenerede mail er en foreløbig registrering af din tilmelding. I løbet af en til to arbejdsdage modtager du din endelig bekræftelse.

Afmelding

Ved afmelding mere end 6 uger før uddannelsesstart kan du få refunderet 100% af uddannelsens værdi. Afmelder du dig mellem 6 og 4 uger før uddannelsesstart refunderes 75%. Afmelder du dig mellem 4 og 2 uger før uddannelsesstart refunderes 50%. Modtager vi din afmelding mindre end to uger før uddannelsesstart bliver beløbet ikke refunderet.

Ratebetalinger

Du har mulighed for at dele din betaling op i mindre rater. Du kan fordele din betaling i helt op til 3 rater. Den første rate betales ved kursusstart, og den sidste betales inden kursusafslutning.