Datainformeret praksis

Skab bedre borgerindsats med et kursus i resultatdokumentation og evaluering for sociale tilbud.

Kursusansvarlig

Jeppe Ostersen → Jeppe Ostersen

Aarhus eller København

Pris fra 12.900 kr. (Ekskl. moms)

Dokumenterer I resultaterne af jeres indsatser på en måde, der kommer borgerne til gavn? Får I gjort dataindsamlingen til en værdifuld og integreret del af den borgerrettede indsats? Bruger I de data, I samler ind til at udvikle indsatsen til den enkelte borger og jeres organisation?

Dette kursus er for dig, der ønsker konkret træning i, hvordan I kan tilrettelægge arbejdet med at dokumentere jeres resultater, så I skaber læring og udvikling i hele organisationen.

Formål og indhold

At styrke et socialt tilbuds dokumentationspraksis er en ledelsesmæssig investering, som kræver engagement, tid og vilje. Det er derfor vigtigt, at man som afdelingsleder eller teamleder føler sig teoretisk og praktisk klædt på til at understøtte og drive udviklingsprocessen. Dette kursus giver viden og konkrete værktøjer til arbejdet med evaluering og resultatdokumentation, så hele organisationen udvikler en fælles lærings- og refleksionskultur.

På alle moduler arbejder vi med aktionslæring med udgangspunkt i aktuelle cases fra deltagernes organisationer. Vi har gode resultater med at arbejde med ”levet praksis”, hvilket betyder, at vi søger at bygge en stærk bro mellem teorimodulerne og jeres virkeligheder. På den måde understøtter vi, at kurset kommer til at gøre en reel forskel i dit daglige arbejde.

Der vil blive givet omfattende praktiske anvisninger til – og eksempler på – hvordan man kan arbejde med de forskellige redskaber og metoder.

Det tager du med dig

For din organisation vil kurset bidrage til en styrkelse af arbejdet med resultatdokumentation. En vellykket implementering og forstsat videreudvikling af metoder til resultatmåling forudsætter, at ledelsen og centrale medarbejdere klædes på til at løse opgaven. Dette handler blandt andet om at organisationens arbejde baseres på et fælles teoretisk grundlag, samt en ensartet praksis via fælles sprog og fælles redskaber og metoder. Kurset understøtter således en (videre)udvikling af en fælles ledelsespraksis i forbindelse med evaluering og resultatdokumentation.

Det tilbyder vi

Dette kursus tager afsæt i Håndbog i resultatdokumentation og evaluering for sociale tilbud og sætter fokus på to hovedtematikker. For det første vil du blive klædt på til at arbejde med de forskellige faser i dokumentations- og evalueringsarbejdet. Fra den indledende afklaring og planlægning, til dataindsamling og opfølgning, via konkrete øvelser med redskaberne fra håndbogens ”værkskasse”.

For det andet vil vi igennem hele forløbet sætte fokus på jeres lokale implementering for at understøtte, at dokumentations- og evalueringsarbejdet bliver en integreret del af den faglige indsats, og bliver anvendt til læring og organisatorisk udvikling frem for kontrol og kritik. På den måde sætter vi fokus på, hvordan I udvikler en fælles refleksions- og evalueringskultur i afdelingen.

Kursets afsæt er således, at den største værdi af evaluering og resultatdokumentation ikke kun ligger i selve dokumentationsarbejdet, men i de lærings- og refleksionsprocesser, der foregår før og efter.

Uddannelsen er særligt relevant for

Dette kursus er målrettet ledere, udviklingskonsulenter og nøglemedarbejdere på socialområdet, der ønsker at få kendskab til teoretiske perspektiver og konkrete redskaber til arbejdet med resultatdokumentation.

Pris

Åbent kursus med deltagelse fra forskellige organisationer, af 3½ dages varighed: 12.900 kr. pr. deltager. Prisen er eksklusiv moms og inkluderer kursusmaterialer samt forplejning. Vi tilbyder, at afholde kurset i jeres organisation med en varighed af 3½ dage:

  • Ved 12 eller færre deltagere (1 konsulent): 69.900 kr. Ved 12 deltagere svarer det til en deltagerpris: 5.825 kr. pr. deltager.
  • Ved over 12 deltagere (2 konsulenter): 122.900 kr. Ved 24 deltagere svarer det til en deltagerpris: 5.121 kr. pr. deltager.

Alle priserne er eksklusiv moms, transportudgifter og forplejning.

Derudover tilbyder vi mulighed for skræddersyede forløb, hvor vi tilpasser indhold og undervisningsform til jeres konkrete ønsker og behov. Vi giver gerne et tilbud…

Det vil her være muligt at tilkøbe et coach- og praksisspor, hvor du kan få sparring og coaching i forhold til jeres aktuelle arbejde eller konkret implementeringsstøtte fra en af vores erfarne konsulenter.

Dit og din organisations udbytte

  • Styrkede færdigheder til at planlægge og lede afdelingen gennem de forskellige faser i evalueringsarbejdet
  • Forståelse for interessenterne i dokumentationsarbejdet, herunder hvilke fordele og ulemper som medarbejder, ledere, og borgere kan opleve
  • Erfaring med redskaber til forberedelse og planlægning af dataindsamlinger herunder konkrete øvelser med redskaber til selvevaluering, udarbejdelse af forandringsteori, måleredskaber og dataindsamlingsmetoder
  • Redskaber til at gøre dataindsamling til mere end indsamling af data, hvor det at samle data ind bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde
  • Styrkede kompetencer til at arbejde med data og faglig refleksion, herunder fortolkning af data, facilitering af læringsprocesser med afsæt i data via læringsmøder, kollegial refleksion, mv.
  • Nye perspektiver på kommunikation og synliggørelse af resultater – at skabe fokus og opbakning ved at kommunikere resultater og narrativer til både medarbejdere og chefer
  • Øget teoretisk forståelse af hvad der understøtter udvikling af en vidensbaseret praksis

Kursusdage

Kurset består af tre undervisningsdage samt et opfølgningsseminar på en halv dag. I løbet af disse dage sætter vi fokus på følgende temaer:

Dag 1

Teoretiske perspektiver på arbejdet med evaluering og resultatdokumentation

Dag 2

Introduktion til de forskellige faser i udviklingen af en vidensbaseret praksis

Dag 3

Fokus på lederens rolle ind i at skabe en refleksions- og læringskultur, der fremmer konkret handling

Dag 4

Konkrete ledelsesredskaber som kan inspirere og understøtte dit og din organisations arbejde med resultatdokumentation

Kursusansvarlig

Jeppe Ostersen → Jeppe Ostersen

Aarhus eller København

Pris fra 12.900 kr. (Ekskl. moms)

Tilmelding til Datainformeret praksis

Prisen er med forplejning og kursusmateriale, men ikke med evt. overnatning.

Indtast din jobtitel

Faktureringsadresse

Indtast navn på din virksomhed / organisation
Indtast gade + husnummer
Indtast postnummer
Indtast bynavn
Indtast dit telefonnummer
Indtast EAN- eller CVR-nummer
Skriv her, hvis du vil bestille udviklingssamtaler, har et PO-nr, et ref.nr. eller andre bemærkninger.

Her ser du en oversigt over datoerne for vores kursus i Evaluering og refleksion

Kurset består af 3 ½  dage, hvor vi arbejder fra kl. 9.00-16.00.

København (AK-17):

Dag 1: 15/3 2017

Dag 2: 5/4 2017

Dag 3: 3/5 2017

Dag 4 (½ dag):  30/5 2017

Aarhus (A-17):

Dag 1: 3/4 2017

Dag 2: 26/4 2017

Dag 3: 18/5 2017

Dag 4 (½ dag): 13/6 2017

 

Handelsbetingelser

Her kan du læse mere om AttractorKursers generelle handelsbetingelser.

Priser

Alle kursuspriser på hjemmesiden er inklusiv forplejning på kursusdagene, men eksklusiv overnatning, med mindre andet er angivet. Priserne på kurser, uddannelser og konferencer er alle angivet ekskl. moms. På den faktura du modtager, vil der være angivet pris både ekskl. og inkl. moms.

Fakturaspecifikationer

Har du behov for, at der kommer et indkøbsordrenummer, et PU-nummer eller noget andet på din faktura, bedes du indtaste det under bemærkninger på tilmeldingen.

Bekræftet tilmelding

Umiddelbart efter du har tilmeldt dig et kursus eller en uddannelse, vil du modtage en autogenereret mail. Den bekræfter, at vi har modtaget din tilmelding. I mailen kan du se, om dine indtastninger er korrekte, og om du har valgt det rigtige kursus og den rigtige kursusstart.

Er der oplysninger, der ikke passer, bedes du kontakte vores kursuskoordinator på info@attractor.dk eller telefon: 5161 3000.

Den autogenerede mail er en foreløbig registrering af din tilmelding. I løbet af en til to arbejdsdage modtager du din endelig bekræftelse.

Afmelding

Ved afmelding mere end fire uger før uddannelsesstart kan du få refunderet 100% af uddannelsens værdi. Afmelder du dig mellem fire og to uger før uddannelsesstart refunderes 50%. Modtager vi din afmelding mindre end to uger før uddannelsesstart bliver beløbet ikke refunderet.

Ratebetalinger

Du har mulighed for at dele din betaling op i mindre rater. Du kan fordele din betaling i helt op til fire rater. Den første rate betales ved kursusstart, og den sidste betales inden kursusafslutning. Det koster 250 kr. per ekstra rate.